‘’ Kanla, irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti, 

Cehennemler kudursa ölmez, nigahbanıyız… ‘’

 Destansı Bir Mücadelenin Neticesi: Türkiye Cumhuriyeti

Türk toplumunda Cumhuriyet; yönetim bilimlerince belirtilen, tanımlanan bir kavram, bir yönetim şeklinden çok daha fazlasını ifade etmelidir. Bu kavram, Türk toplumunda, sadece yeni kurulan bir devletin yönetim biçimi olarak değil, adeta küllerinden yeniden doğmuş bir milletin, kendi iradesi, azmi ve kararlılığıyla, egemenliğine, verdiği mücadeleyle kavuşması, hâkimiyette yine kendinin söz sahibi ve milletin bütün bireylerinin devlet nezdinde eşitliğinin söz konusu olacağı bir yönetim şekline, ağır bedeller ödeyerek kavuşmasının bir tezahürü ve çok daha fazlasıdır.

 Türkiye Cumhuriyeti, bir devlet isminden, bir yönetim şeklinden daha ötesini ifade eder…

40 Kişiyle Çin Sarayını basan Kürşad’ların, 200 Bin kişilik Bizans Ordusuna 50 Bin askeriyle kafa tutan Alparslanların, gerektiğinde karadan gemileri bile yürüteceğini gösteren Fatihlerin, Anadolu coğrafyasına sıkışmış, dört tarafı düşman işgalindeyken, var olma ve kurtulma mücadelesi veren torunlarının, tarihe kaydettiği en büyük destanın neticesi, Türk milletinin eğilmezliğinin, bükülmezliğinin, yenilmezliğinin bir kez daha tüm dünyaya göstergesi ve Türk milletinin en büyük eseridir Türkiye Cumhuriyeti…

Türkiye Cumhuriyeti;  Mazisi şan ve şerefle dolu Türk milletinin azmini, kararlılığını, iradesini, dıştaki ve içteki düşmanlara ilanının en büyük belirtisidir…

Türkiye Cumhuriyeti;  Hasta (!) dedikleri adamın, mazisinden aldığı ilhamla, güç ve kuvvetle, hiçbir millete minnet etmeden,  kendi kaderini kendinin tayin ettiğinin en büyük göstergesidir…

Türkiye Cumhuriyeti; Türk milletinin; her türlü varlığına kasteden mihrak ve güçlere, ortak iman ve inançla karşı durmasının ve Türk milletinin en büyük ileri atılımının neticesidir…

Türkiye Cumhuriyeti; Köleliği, esareti reddeden ve boyunduruk altına alınmayı asla kabul etmeyen yüksek bir ruhun, kendisine en uygun yönetim şekliyle buluşmasının ifadesidir.  

Türkiye Cumhuriyeti; Milli egemenliğin, demokrasinin, eşitliğin kurumsallaştığının ihyasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti; Mensubu olmakla övündüğümüz Türk milletinin kıvancı, gururu, gücü ve en büyük güvencesinin simgesidir…

Türkiye Cumhuriyeti;  Atatürk’ün ‘’Benim en büyük eserim’’ dediği, kadim Türk tarihinde Türk milletinin yaşlısı, genci, kadını ve erkeğiyle hep bir elden mücadelesinin göstergesi, Türk milletinin en büyük abidesidir…

***

          Bir Parantez Bir Dipnot                   

(1994 Senesinde Saraybosna’da ardı ardına bombalar patlarken, bir kadın istifini bozmadan yürüyen Aliya İzzetbegoviç’e ‘’ bombalar böyle düşerken sen istifini bozmadan yürümeye nasıl devam ediyorsun ‘’ dediğinde Bilge Kral Aliya Ona ''Bu, üzerinde çokça düşünülmüş, uzun bir yürüyüştür'' cevabını verir. )

        Türkiye Cumhuriyeti; En çok da ÜZERİNDE ÇOK DÜŞÜNÜLEN, UZUN SÜRECEK BİR YÜRÜYÜŞÜN ve bu kutlu yürüyüşte İSTİFİNİ BOZMADAN YÜRÜYENLERİN ESERİDİR. 

***

      Türkiye Cumhuriyeti; TÜRK MİLLETİ’NİN EN BÜYÜK ŞAHESERİDİR.

***

     En Büyük Eserin Mimarlarına…

            Bugün aziz ecdadımızın kurdukları Cumhuriyet nice badireye rağmen Türk Milletinin elleriyle muhafaza edilmiş ve yükseltilerek 95. Yaşına erişmiştir. Kutlu Olsun. Türk nesline muhteşem bir mazi ve harikulade bir ati bahşeden Aziz Türk ecdadını, Cumhuriyetimizin mimarlarını,  Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarını, vermekte olduğumuz “var olma” mücadelesinde, canlarını feda ederek, kutsal vatan topraklarıyla bütünleşen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz… Cihana timsal olan Türk ecdadına, Cumhuriyetimizin, Türk Milletinin en büyük eserinin mimarlarına, bizi dünyadaki hiçbir milletin boyunduruğu altında yaşatmadıkları ve kendi değerlerimizle özgürce, özgüvenle yaşamamızı sağladıkları için minnettarız…

***

    En Büyük Eserin Mirasçılarına….       

Gazi Paşa’nın, “Milli kararlılık ve bilincin kıymetli eseri olan aziz Cumhuriyet’in, bugünkü ve yarın ki neslin demir ellerinde her an yükselip sağlamlaşacağına güvenim tamdır”, ‘’Cumhuriyeti Bizler Kurduk, onu sizler yaşatacaksınız ’’ sözünün muhatabı Türk gençliği, Türk milletinin en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni şartlar ne olursa olsun, birinci vazifesi olarak muhafaza etmeli ve yükseltmeyi kendine en büyük ülkü edinmelidir.

***  

 Türk Milletinin En Büyük Eseri, fikren, zihnen, kalben, vicdanen ve esasen muhtevasındaki değeri kaybetmemeyi ve ilelebet payidar olmayı beklemektedir… 

                                                                                                                         Saygılarımla…