“Millî emeller, millî irade yalnız bir şahsın düşünmesinden değil bütün millet fertlerinin arzularının, emellerinin bileşkesinden ibarettir.

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.

Kuvvet birdir ve o milletindir.”

Mustafa Kemal Atatürk

Türk milli iradesinin, milli egemenliğin, milli bekanın temsili, tecellisi, simgesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 103. yılı, kutlu olsun.

23 Nisan 1920, Türk milli tarihinin en muazzam günlerinden biri olan bu güzide gün, Türk milletinin milli mücadelesinin en kutlu zaferi olarak milli hafızalarımızda yer edinmiştir.

103 yıl önce bugün, kurtarıcı irade, milli telakki şuuru ile Ankara Ulus’ta cuma namazı sonrasıTürk milletinin makûs talihini değiştiren bir kararla toplanarak, Türk istiklal ve istikbaline kasteden içteki ve dıştaki düşmanlara karşı Türk milletinin azim ve kararlılığı ile her türlü zorluğu bertaraf edebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Yüksek hedeflerin, kutlu mücadelenin, eşsiz zaferi olan bu muazzez günün bizzat Devletimizin Banisi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünyaya duyurularak bir milli bayram olarak ilan edilmesiezelden beridir hür yaşayan Türk milletinin en kutlu günü ve şeref nişanesidir.

Atatürk’ün“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdani ve mevcudiyetidir. Egemenliğine doğrudan doğruya sahip olmanın kıymetini pekiyi anlayan ve pekiyi bilen millet, bu mukaddes egemenliğine karşı başgösterecek her tehlikeyi kahredecektir.” sözleriyle de ifade ettiği üzere,milletimiz hâkimiyetin, egemenliğin bizatihi kendisine geçmesini milli mücadelenin zaferi olarak görmüş, 103 yıldır bu kutlu zaferin şenliğiyle devletimizin yücelmesi ülküsüne hizmet etmiş, bu düşünceye kasteden içteki ve dıştaki düşmanlara geçit vermemiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulduğu günden beri varlığıyla milli irademizin, milli egemenliğimizin, demokrasimizin ve geleceğimizin teminatı olmuştur.

Bu kutlu günün yıldönümünde, Milli Mücadelenin, Kurtarıcı ve Kurucu İradenin Başkumandanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Banisi Mustafa Kemal Atatürk’ü, muhterem ve muhteşem fikir ve silah arkadaşlarını, kutlu iradenin kahramanlarını büyük bir hayranlık, minnet ve saygıyla anıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bıraktıkları fikir, azim ve kararlılık düşüncesi mirasına ilelebet sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyorum. Devletimizin kuruluşunun 100. yılında millet iradesiyle daha büyük işler yapmak, lider ülke Türkiye ülküsünün hakikat olması temennisiyle, aziz milletimizin ve bu kutlu günün bizatihi muhatabı, ulusal egemenliğimizin, devletimizin, geleceğimizin teminatı asil Türk çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyor saygılarımı sunuyorum.