• USD 33,20
  • EUR 36,02
  • ALTIN 2.546,09
  • BİST100 11.156
  • BTC 66.630
Rabia Aslıhan TÜRKMEN -  Siyaset Bilimi Uzmanı - Sosyolog

Rabia Aslıhan TÜRKMEN - Siyaset Bilimi Uzmanı - Sosyolog

Tüm Makaleleri

TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ, AZMİ ve HAMİYETİ İLE DAHA BÜYÜK İŞLER BAŞARACAĞIZ!

Siyasal ve toplumsal anlamda çokça zikrettiğimiz bazı önemli günlerin yahut hadiselerin muhtevasının yeterince idrak edilmediğini düşünüyorum.

Türk Yüzyıllarının Mimari Türk Kadınları Olacaktır!

Türk milletinin tarihsel süreç içerisinde farklı coğrafyalarda verdiği istiklal ve istikbal mücadelesinin, bölünmeden iri ve diri kalma dirayetinin,

Bir Türk Mucizesidir Türkiye Cumhuriyeti!

Binbir meşakkatle, buhranlı süreçlerle, dâhili ve harici düşmanlara karşı verilen mücadelenin en kıymetli zaferi, milli iradenin en kutlu eseri, hür ve müreffeh Türkiye'nin en anlamlı simgesi, bir Tür...

Türk Milletinin Kabul Olmuş  Kadim Dileği: İstanbul'un Fethi

Türk milleti sinesinde büyüttüğü nice kumandanlar ve onun kumandanlığında savaşan nice kahramanlarla nice mücadeleler verip nice zaferlerle şereflenmiştir. 

Türk Milletinin Atisini Şüphesiz Türk Kadınları İnşa Edecek

Tüm dünya kadınları için sembolik bir anlam ifade eden 8 Mart günü ülkemizde de kadınlarımızla ilgili farkındalıklarımızı dile getirdiğimiz, yitirdiklerimizi andığımız, çeşitli programlarla her anlamd...

TÜRKLÜĞÜN ŞANLI AYI

Ağustos…Şanlı ağustos… Türklerin zafer ayı kutlu ağustos…  İstiklal ve istikbal için, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusuna seslenişinden, Büyük Taarruz 'da Gazi Paşa'nın hedefine ulaştığı yerden...