Binbir meşakkatle, buhranlı süreçlerle, dâhili ve harici düşmanlara karşı verilen mücadelenin en kıymetli zaferi, milli iradenin en kutlu eseri, hür ve müreffeh Türkiye'nin en anlamlı simgesi, bir Türk mucizesidir Türkiye Cumhuriyeti. Böylesi anlam yüklü bir zamana, Cumhuriyetimizin 100. yılına tarifi imkânsız bir coşku, huzur ve gururla kavuştuk…

Bugün, yüksek ruhun, kutlu şuurun yüce elleriyle inşa edilen, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, izanı hür nesillerimiz marifetiyle ilerleyen ve bugünlere erişen cumhuriyetimiz 100 yaşında…Kutlu olsun… Ömrü Türklüğün ömrünce baki olsun…Sarsılmaz bir güçle ilelebet var olsun…Türk milletinin ve devletinin iradesi, istikrarı ve itibarı payidar olsun…
Bu günleri görmekle iftihar ediyoruz…
Bu kutlu eserin bugünlere gelmesiyle kıvanç duyuyoruz…
Böylesi aziz bir milletin bir ferdi, bu kutlu devletin bir mensubu olduğumuz için övünüyoruz…
Cesaret, azim ve kararlığını ortaya koyarak dağılmış devleti ihya ve inşa eden milletimiz,kurtuluş mücadelesinin zaferini tüm dünyaya 100 yıl önce Cumhuriyet'in kuruluşuyla göstermiştir.Türklüğün itibarını çiğnetmeyen milletimiz, kendi azim ve kararlılığıyla inşa ettiği yeni devletini yine kendi hür iradesiyle yöneteceğini tüm dünyaya göstermiştir.Cumhuriyet bu itibarla yalnızca yeni Türk Devleti'nin bir yönetim şekli değildir.  Bu bağlamda Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti,milli iradenin tezahürü, Türk milletinin bizatihi kendisidir. Türklüğün kıvancı, Cumhuriyet'in teminatı ise şüphesiz yüksek şuurla yetişmiş Türk nesilleridir. 
Cumhuriyetimizin sunduğu bütün güzelliklerin ışında yetişmiş nesiller olarak en büyük şükran duygusunu cumhuriyetimizin banisi ve onun dava arkadaşlarına duymalıyız. Onları ne kadar minnetle ansak da noksanlığı tamamlayamayız. 
Devletimizin ve milletimizin bahtını aydınlatan, başta Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz dava arkadaşlarının, milletimizin ve devletimizin istiklali ve istikbali için fedakârca mücadele eden, Türk milletinin onurunu ve haysiyetini koruyan muhterem şühedamızı minnet ve hürmetle anıyor, aziz hatıralarını yürüdüğümüz yolda kılavuz olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. Türklüğün, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı, istikrarı ve iradesi adına istikametten ayrılmayacağız. Saygılarımla…