Tarihimizin önemli dönüm noktalarında büyük görevler ifa eden kadınlarımız; sosyal hayattan siyasal yaşamımıza, ekonomiden eğitime milletimizin, devletimizin, cumhuriyetimizin, demokrasimizin bugünlere gelmesinde çok büyük başarıların mimarları olmuşlardır.

Türk kadınları, milletimizin kadim öğretilerinden aldığı ilham ve güçle, maziden bugüne şahsiyetli, ferasetli, dirayetli duruşunu hiç bozmamış, ailede, toplumsal hayatta, iş yaşamında, yönetimde kendine yüklenen vizyonun bilincinde hareket etmiş, değerlerimizin koruyucusu, kollayıcısı geleceğimizin teminatı olmuştur.

Maziden atiye, Tomris’in cesaretini, İlbilge Hatun’un düşüncesini, Hayme Ana’nın ferasetini, Nene Hatun’un dirayetini,  Halide Edip’in hitabetini şuurunda barındıran, çağlar öncesinden aldığı fikir mirasıyla yaşayan ve geleceğe aktarma azminde olan kadınlarımız her dönemde mücadeleleri ve zaferleriyle cihana emsal olan bir duruş sergilemişlerdir.

Bir araya gelerek eşitlik, birlik ve beraberlik çatısında daha huzurlu ve müreffeh bir yaşam arzulayan kadınlarımız, sosyal ve siyasal bilincin gelişmesinde, milli ve kültürel değerlerimizin yükselmesinde, insani ve vicdani ilkelerimizin ilerlemesinde ihmali mümkün olmayan vazifeleri büyük bir fedakârlıkla üstlenmişler, kendilerine yüklenen misyonları başarıyla ifa etmişlerdir.

Fakat ne yazıktır ki kadınlarımız bu denli değerli iken toplumumuzda, siyasal hayatımızda halen klişe bir ifade ile hak ettikleri yeri bulamamaktadırlar. Oysa hiçbir toplumda görülmeyen, büyük fedakârlıkların ve cefakârlıkların timsali Türk kadınları her şeyin en güzelini, en iyisini hak etmektedirler. Keza toplumun güzel ve mutlu yarınları kadınlar olmadan inşa edilmez.

Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal’in de dediği gibi; ‘’Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin? Şüphe yok ilerleme adımları dediğim gibi iki cins tarafından beraber, arkadaşça atılmak ve gelişme sahalarında ve yenilikte birlikte mesafe almaları lazımdır… ‘’

Kadınlarımız olmadan toplumsal yaşamda, siyasal hayatta, ekonomide eğitimde, her yerde hiçbir şey istenildiği gibi olmaz.  Dolayısıyla kadınlar olmadan hiçbir şey başarıya ulaşamaz.

Kadınların olmadığı yerde her şey eksiktir.

Kadınların emeğinin olmadığı hiçbir şey tam değildir.

Kadınların düşüncelerinin, söylemlerinin, eylemlerin görülmediği her şey noksandır ve anlamsızdır…

Değerlerinden ve haklarından vazgeçmeyen, toplumumuzun her kesiminde, her mesleki görevde, üstlendikleri sorumlulukları takdir edilesi en iyi şekilde yerine getiren kadınlarımız, çabaları ve başarılarıyla milletimizin yarınlarını da aydınlatmaktadır. Unutulmamalıdır ki Kadınlarımız milletimizin ve devletimizin asli yarınlarını oluşturmaktadır.

Kahraman, fedakâr ve cefakâr Türk kadınlarının, her alanda hak ettiği ve layık olduğu yere gelebilmesi en büyük temennimizdir.Türk kadınlarının siyasi, sosyal ve ekonomik alanda yeni atılımların mimarı olacağından şüphemiz yoktur. Kadınlarımız her alanda yerini almalı,  varolmalı, varlığını korumalıdır.

Toplumumuzun birlik ve bütünlüğünü korumada önemli rolleri olan kadınlarımızın, evinde anne, mesleki yaşamında çalışan, sosyal hayatında bir birey olarak saygınlığının daha da artacağı, cinsiyetçi ayrımcılığın, saplantıların, kadını değersizleştirme, kadına baskı, şiddet ve kadın cinayetleri vakalarının artık son bulacağı yarınlar diliyorum.

8 Mart vesilesiyle şiddet ve cinayet vakalarında yaşamalarını yitiren kadınlarımızı rahmetle anıyorum.Bizlere sevmeyi, nezaketi, zarafeti öğreten, vicdan ve merhameti ilegüç ve ilham kaynağımız olan, duruşu ile yolumuzu, yönümüzü ve yarınlarımızı aydınlatan tüm kadınlarımızın bu güzide gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Kadın haklarının sosyal, siyasal, ekonomik bir bütün olarak evrensel haklar olduğunu bir kez daha ifade ederek her şeyin en güzeline layık olduğunu düşündüğüm Türkiye ve Türk Dünyası başta olmak üzere tüm kadınların her birine el ele verip güzelleştireceğimiz güzel yarınlarda esenlikler diliyorum.