Türk milleti sinesinde büyüttüğü nice kumandanlar ve onun kumandanlığında savaşan nice kahramanlarla nice mücadeleler verip nice zaferlerle şereflenmiştir. 

Türk tarihinin şanlı sayfalarında elbette ki pek çok büyük zafer vardır lakin bunlardan belki de en büyüğü, Türk milletinin en büyük niyazı, emeli, kabul olmuş kadim dileği İstanbul'un fethidir. 
Sultan Mehmet Han'ın mükemmel stratejik zekâsı, feraseti ve cesaretiyle muhteşem bir hazırlık yapılmış, muhterem komutanın komutasındaki askerler adeta bir Türk savaş sanatı sergilemiş neticede ise bir çağ kapanıp bir çağ açılmış, tüm dünya dengelerini alt üst edecek, sadece Türk milletini ve devletini değil sonuçları itibariyle tüm dünyayı etkileyecek büyük bir zafer kazanılmıştır.
Milli, dini, siyasi ve stratejik öneme, dünyanın en büyük ve en güzide kentlerinden biri olan İstanbul'un Türk hakimiyetine geçmesi, yalnızca bir şehrin sınırlara katılması değil içteki ve dıştaki güçlere karşı verilen büyük bir siyasi üstünlüğün, stratejik zaferin, bir millet bekasının asırlar sürecek tezahürü olmuştur. 
Neticeleri itibariyle Türk milletine büyük kazanımlar sağlayan bu kutlu fetih adeta Allah'ın Orta Asya'dan çadırlarıyla mücadele vere vere gelenTürk milletine bir mükâfatıdır. 
570 sonra bugün bile hala bu mükâfatı hazmedemeyenler, fetihten rahatsız olanlar,  İstanbul'un bir Türk kenti olduğunu kabul edemeyenler, "Zulüm 1453'te başladı." diyenler, Ayasofya'nın camii olmasına tahammül edemeyenler bilmelilerdir ki İstanbul bir Türk şehri olarak Türk hâkimiyetinde, Türk-İslam motifleriyle bezenmeye devam edecek,Akşemseddinlerin, Eyüp El Ensarilerin, Emir Sultanların manevi huzurlarında Türk milletinin zafer nişanesi olma şerefini sürdürecektir. 
Namı asırlara yayılan, Peygamberin övgüsüne mazhar olan, Bilge Kağanların, Metehanların, Alparslanların büyük ülküsünü zaferle taçlandıran kutlu fethin kumandanı büyük Türk hakanı Fatih Sultan Mehmet Hanı ve fethin kutlu askerleri kahraman ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyor, muhteşem hatıralarıyla iftihar ediyorum.
 Kutlu fethin 570. yılının Türk milletinin güçlü ve müreffeh yarınlarına vesile olmasını diliyor saygılarımı sunuyorum.