Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,05.Mart.2022 Tarih ve 31769 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile kesin korunacak ve hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ile sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarının tespitine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı değişikliğe gitti.

Bu değişiklikle, Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen ve "alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırma, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları" olarak tanımlanan kesin korunacak ve hassas alanlar için düzenleme yapıldı.

İlgili alanlarda, kesin yapı yasağı olmakla birlikte faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin Bölge Komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre, kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde mevcut yol güzergahı kullanılması koşuluyla atıksu, içme suyu, doğal gaz ve elektrik hatları, ulusal güvenlik için zaruret arz eden tesisler, orman yangın yolu açılmasına, ormanların bakım ve onarımına, biyotik zararlılarla ve yangın, sel, fırtına gibi etkenlerle mücadele edilmesine yönelik çalışmalar yapılabilecek.

Korunan Alanlar’dan ne Anlamalıyız ?

Biyolojik çeşitliliğin, doğal ve bununla ilişkili kültürel kaynakların korunması ve devamlılığın sağlanması amacıyla ilgili mevzuata göre yönetilen koruma statüsü bulunan kara, su ya da deniz alanlarıdır. Türkiye’nin korunan alanları deniz ve kıyılardan dağlara, deltalardan, ormanlara, yaylalardan bozkırlara, göl ve akarsu sistemlerine derin vadiler ve kanyonlardan buzullara kadar çeşitli doğal ekosistem ve oluşumları barındırmaktadır.

Korunan Alanlar Nelerdir ?

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuatlarınca korunması gereken alanlar şunlardır.

Milli Parklar : Ülkemizde 46 adet milli park vardır.

Tabiat Parkları : Ülkemizde 259 adet tabiat parkı vardır.

Tabiat Anıtları : Ülkemizde 114 adet tabiat anıtı vardır.

Tabiatı Koruma Alanları : Ülkemizde 31 adet tabiatı koruma alanı vardır.

Sulak Alanlar : Ülkemizde 93 adet sulak alan vardır.

Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları: Ülkemizde 85 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası vardır.

Özel Çevre Koruma Bölgeleri : Ülkemizde 18 Özel Çevre Koruma Bölgesi vardır.

Doğal Sit Alanları : 1.Derece, 2.Derece ve 3.Derece doğal sit alanları olarak üç derecelidir. Tabiat Varlıkları : Anıt Ağaçlar, Mağaralar

Yönetmelik değişikliğini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığına göre; Yapılan değişikliklerin Özel Çevre Koruma Bölgeleri için yapıldığı izlenimini vermektedir. 01.Mart.2022 tarihinde madenlerle ilgili yönetmelik değişikliği nin ÇED ile ilgili devamı olduğu da düşünülebilir.

Ülkemizin değerini artıran doğal güzelliklerinin yapılaşmaya açık hale getirilmemesi gerektiğini bilim insanlarımız ve sivil toplum örgütleri devamlı olarak vurgulamaktadır.

Milyonlarca yılda oluşan doğal harikaların, korunması gereken alanlarımızın birkaç on yıllık projeler için feda edilmemesi gerekir diye düşünüyorum.

Hoşça kalın.