Ağustos…Şanlı ağustos… Türklerin zafer ayı kutlu ağustos…  İstiklal ve istikbal için, Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusuna seslenişinden, Büyük Taarruz 'da Gazi Paşa'nın hedefine ulaştığı yerden Türklere nice zaferler kazandıran güzel ağustos…

Milletlerin tarihlerinde, talihlerinde altın anlar vardır… Belki birkaç kere yaşanır… her şeyin topyekûn değişmesine olanak veren kutlu analar… Ağustos ayı Türk milleti için altın anlarla dolu bir ay olmuştur…
Türk milletinin var olma, bağımsız olma, müreffeh yaşama ideali onları mücadeleden mücadeleye sürüklese de Türk milletinin azim ve kararlılığıyla her türlü olumsuzluk bertaraf edilmiş Türkler gücünü sınamaya çalışanlara tarihe altın harflerle yazılacak göğsümüzü kabartan çok güzel başarılar kazanmıştır Ağustos aylarında… Malazgirt'ten Büyük Taaruz'a…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, ''Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.'' Milletlerin zaferler kazanmalarındaki şüphesiz en önemli değer topyekûn bir mücadeleye girmeleri, birlikte mücadele etmeleridir… Türkler tarih boyunca genç yaşlı, erkek, kadın demeden verdikleri mücadelelerle bu zaferleri nesillerine bırakmışlardır... 
Bu başarılardan alınan ilham nesiller boyu şuurlarda kalmış, milletimize haz ve hız vermiştir…
Maziden atiye Türk milletinin Kızılelma ülküsü uğruna verdiği mücadele bugün de aynı ruh ve inançla devam etmelidir. 
Dünya Türklüğünün tam anlamıyla müreffeh günlere kavuşması için Türklüğün yeni zafere ihtiyacı vardır… 
Kahramanlıklarıyla övünüp cesaretlendiğimiz, başarılarıyla iftihar edip aynı ruh ve heyecanla ilerlediğimiz atalar ruhu bugün sadece savaş meydanlarında değil aynı zamanda ilimde, irfanda, sanatta, teknikte milletimize ilham kaynağı olmaya devam etmektedir…
Malazgirt Zaferimizden,  Büyük Taarruz Zaferimize…  Mazide destansı bir hayat yaşayan, esaret zincirlerini kırarak Güzel Anadolu'yu bizlere vatan kılan, emperyalist hevesleri boşa çıkararak Türklüğün gücünü tüm dünyaya kanıtlayan, dünyanın en güzel vatanı üzerine birbirinden değerli eserler bırakan şanlı ecdadımızahayranlıkla, minnetle, hürmetle, rahmetle yâd ediyor, aziz ruhlarının şad olmasını diliyorum…
Ecdadımızın kutlu hatırası ve mirasıyla iftihar ediyoruz…