‘’Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur.

Yalnız bir kuvvet vardır.

O da millî egemenliktir.

  1.                               bir makam vardır.

O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.’’

Mustafa Kemal Atatürk

Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden bugüne yaşadığı pek çok önemli olay vardır. Bu olaylar hem Türk milletini hem de dünyadaki pek çok milleti etkilemiştir. Tarih sahnesi, Türk milleti için ‘’altın saatler’’ olarak nitelendirebileceğimiz anlar, günler ve nice tarihi hadiselerle doludur aslında… Bu yazıda Türk milletinin tarih sahnesindeki önemli zaman dilimlerinden biri olan bir tarihten söz edeceğim, 23 Nisan 1920’den…

23 Nisan 1920’den bugüne, ulusal egemenliğin somut bir tecellisi olarak hem tarihin sayfalarında övünçle andığımız ve hem de bugün varlığıyla gururlandığımız, Türk Milletinin bağrında büyüyen, pek çok hengâmeye rağmen ayakta kalmayı başaran Gazi Meclisimizin kuruluşundan tam 100 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün 100. Yaşında! Kutlu olsun!

Türkiye Büyük Millet Meclisi tam 100 Yıl önce yani 23 Nisan 1920 tarihinde zorlu şartlarda millet iradesiyle kuruldu. Peki, 23 Nisan tarihi yani milletçe 1920 yılından itibaren her yıl coşkuyla kutladığımız ‘’ Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’’ olarak ifade ettiğimiz gün bize ne ifade etmeli? TBMM maddi varlığı ve manevi atmosferiyle bize ne anlatır?

Şuradan başlayalım; 23 Nisan’ı sadece bir milli bayram ve çocukların eğlendikleri bir gün olarak okumak doğru değildir. Çünkü 23 Nisan 1920 bize Türk milletin dünyadaki bütün milletlere örnek olabilecek bir mücadeleyi bir iradeyi gösterdiği tarihi dönüm noktalarından en büyüğünün ifadesidir. Çünkü Ankara’da TBMM’nin açılması Kurtuluş savaşını başlatacak ve beraberinde kurtarıcı ve kurucu iradeyle Cumhuriyete giden yol açacaktır. Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyet Türk milletinin tarihinde büyük dönüm noktalarıdır. Türk milletinin kaderini değiştiren bu iki önemli hususa dair kararlar TBMM’de alınmıştır. Bu bağlamda TBMM Türk tarihi için en büyük rollerden birini oynamıştır. Hem mücadelesi ve hem de iradesiyle Türk milletinin bir mücadele simgesidir…Bu bağlamda TBMM’nin kurulduğu gün, 23 Nisan Türk Milletinin milli hafızasından asla silinmemesi gereken bir tarihtir…

23 Nisan Türk Milletinin iradesinin tüm dünyaya duyurulduğu, Türk milletinin tarih sahnesindeki en önemli zaman dilimlerinden biridir…

23 Nisan milli aşının tutuğunun göstergesidir…

23 Nisan milli iradenin en büyük nişanesidir…

23 Nisan hâkimiyetin ilk kez millete geçtiğinin göstergesi ve milli egemenliğe dayalı bir devletin kurulacağının ilk adımlarının atıldığı önemli bir tarihtir.

23 Nisan Türk Milletinin aydınlık yolunu, ufkunu, istiklalini, istikbalini açmıştır…

23 Nisan ‘’Vatanı korumak çocukları korumakla başlar’’, ‘’ Çocukları her türlü ihmal ve istismardan korumalı ve onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel olarak ele alınmalıdır’’ diyen Gazi Paşa’nın çocuklara duyduğu güven ve sevgiyle böylesi önemli günü bir milletin geleceğine, yeni nesline armağan ettiği gündür…

‘’ Bugün çocuk günüdür yani istikbale ve istiklale ait bir gündür. Cumhuriyet Hükümetimiz bugünü çocuklara tahsis etti. ‘’sözlerinin muhatabı Türk çocukları dünyanın en şanslı çocukları olmuştur ki bu önemli başarı Atatürk’ün çocuklara armağanıdır… Dünyadaki hiçbir milletin çocuğu böyle bir şansa nail olmamıştır…

23 Nisan Dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır…

23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk milli bayramıdır…

23 Nisan bir milli bayramını bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülkenin bayramıdır…

23 Nisan sadece Türk çocuklarına değil dünya çocuklarına armağan edilerek dünyada kardeşliğin, paylaşmanın, barışın, sevginin güçlenerek, yeni bir dünya düzeninin temelinin atılması vurgusunun yapıldığı tek bayramdır...

Bir milletin mücadelesi, iradesi ve başarısının çocuklara ithaf edilmesi manidardır çünkü bir millet için önem arz eden böyle önemli bir gün ancak ve ancak bu kutlu mirası ilelebet yaşatacak olan yeni nesillerin olmalıdır…

Türk devletinin emanetçilerinin, cumhuriyetin bekçilerinin bilinçli yetişmesi için 23 Nisan’lar önemli olacaktır...

Temennimiz o ki; Türk milletinin ve egemenliğinin nişanesi TBMM bağrında yaşadığı Türk Milletiyle daha nice aydınlık yarınlar görsün…

Bugün yaşanılan zorlu şartlara rağmen içinde tarihten aldığı ilhamla, ışıkla, kararlılıkla, Atatürk ve nice Türk büyüğünün umutlarını boşa çıkarmayan, ecdadın gösterdiği ufukları gözleyenlere selam…