Herkes şu aralar kendisine “Kudüs bizim neyimiz olur”? Diye sorabilir. Sormak zorunda. Çünkü şairin dediği gibi bir kalbimiz var onu hatırlamalıyız.

Kıymetli Dostlar;

            Gün geçmiyor ki bir sabaha güzel uyanalım, güneşi daha bir ayrı sevinçle karşılayalım. Ama son zamanlardaki İsrail zulmü dur durak bilmiyor ve bitmiyor. İçimiz çöl gibi. İyiyim demenin mahcubiyetini yaşıyoruz. Gülmenin, tebessüm etmenin yüzümüze yakışmadığını söylemek istiyorum. Cahit Zarifoğlu’nun etimle, kemiğimle bu dünyada nefret ettiğim dediği zamandayız. Çocukların öldüğü bir dünyada bütün kahkahaların sevimsiz olduğunu söylemek istiyorum. Elimize sıcak bir çay, soframıza bir Pazar kahvaltısı yakışmıyor. Yaşıyoruz, soğuk ve sessiz, solgun kelimler arasında. İkinci bir dünyanın olacak olması bir nebze olsa olsun rahatlatıyor inanan insanı. Öleceğim, öleceksin, ölecek… Öleceğiz, öleceksiniz, ölecekler… Sonuçta inananlar galip gelecek…Bütün çocukları öldürseniz de elbet bir Musa sağ kalacak.

            Kudüs bizim vicdanımız, dünyada var olmuş ve olacak bütün kötülüklere karşı ben buradayım, burada olmayadevamedeceğim demenin diğer adıdır. Şimdi anlatmak istiyorum Kudüs bizim neyimiz olur. Kudüs, ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa’yı bağrında barındırmaktadır. Kudüs, İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği beldedir. Peygamber Efendimiz (sav) Mescid-i Aksa’da bütün peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah (c.c) nûn huzuruna buradan çıkmıştır.Kudüs, 400 yıl Osmanlı himayesinde kalmış ve bu döneme ait yüzlerce tarihi eseri içinde barındıran bir İslam şehridir. Bu eserlerin birçoğu camii ve mescitlerden oluşmakta ve Kudüs’ün İslami kimliğini yansıtmaktadır. Bu eserlerin yok olması Kudüs’ün İslam kimliğinin yok olması demektir.Kudüs’te her gün insan hakları ayaklar altına alınmaktadır. Dünyanın gözü önünde hemen her gün sokak ortasında yargısız infazlar yapılmaktadır.Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Hz. Peygamber'in miraç hadisesi sebebiyle İslamiyet'in başlangıcından itibaren Müslümanlar için kutsal kabul edilen Kudüs ve dolayısıyla Filistin coğrafyası, her dönemde İslam tarih ve medeniyetinin kilit noktalarından birisi olmuştur.

            Kıymetli Okurlar;

            Yüce dinimiz İslam, barış ve esenlik, adalet ve merhamet dinidir. İslam’a göre bütün insanlar, din, can ve mal dokunulmazlığına sahiptir. Rahmet elçisi olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), savaşın da bir ahlakı ve hukuku olduğunu tüm dünyaya öğretmiştir. Allah Resûlü (s.a.s), savaşta dahi olsa kadınlara, yaşlılara, çocuklara, mabetlere, hatta bitki ve hayvanlara asla zarar verilmemesini emretmiştir.Maalesef bugün, dünyamız savaşlar, işgaller ve küresel krizlerle kuşatılmış vaziyettedir. Bu vahim durumun bedelini ise en çok zayıflar, mazlumlar ve çocuklar ödemektedir. İşte Gazze’de yaşananlar, bunun en açık örneğidir. İsrail, bir Filistin şehri olan Gazze’yi yıllardır dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürmüştür. Abluka altına aldığı Gazzeli kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarını temin etmelerine bile engel olmuştur. Kardeşlerimiz yerinden ve yurdundan edilmiştir. Mal ve mülkleri haksız bir şekilde ellerinden alınmıştır. Onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanınmamıştır.

            Siviller, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, topyekûn bir halk korkunç silahlarla, bombalarla katledilmiştir. Gazze’de bugün tüm dünyanın gözü önünde tarihin en büyük zulmü yaşanmaktadır. Bütün bu baskı ve zulümlerin karşısında Müslümanlara özgürlük mücadelesinde direnmekten başka çare kalmamıştır.

  Kıymetli Okurlar;

            Dünya bizi ne ile meşgul ederse etsin, asla Kudüs'ü unutmayalım.Aklımızda, gönlümüzde, yüreğimizde hep Kudüs olsun.Rabbim, Kudüs’ü Hazreti Ömer’in, Selahaddin Eyyubi’nin günlerine döndürsün.Rabbim, oraları Yahudilerin elinden kurtarsın, hak ettiği şeref ve izzete kavuştursun, cümlemize orada namaz kılmayı nasip etsin.Zulümle abat olanın akıbeti berbat olur. Sözlerime Kudüs şairi merhum Nuri Pakdil’in mısraları ile son vereceğim.

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır"