Acı nereden gelir bulur bizi? Nereden gelir bulur?  Taa ezelden beri düşlerimizin kardeşidir o, dizelerimizin de yol göstericisi. Nazik El-Melaike (Irak 1923-2007)

BİR KİTABIN HİKÂYESİ

(Hüzün ve Ümit)

            HüznünveÜmidinsahibiAllah’ınadıyla…

            Kıymetliokurlar;

            Hepiniziselamlarınengüzeliyleselamlıyorum.Yenibirkitabımile sizlerle beraber olmanın sevincini yaşıyorum. Sonbaharı yeni bir kitabım ile karşılamanın mutluluğu ile içindeyim.

            Kalemi ve kalbimi kâğıda eğdiren rabbe şükürler olsun…

            Bir şiir kitabı çıkartmak benim lise yıllarımdan kalan, gözümü kapattığımda hayallerimi süsleyen, oradan rüyalara kadar uzanan yolculuktu. Bu yolculuğu anlamlı kılan ise bazen bir kelime bazen bir cümle, bazen pencereden göğe bakarken gözlerimi dolduran sonsuzluktu. Bazen hüzün bazen de ümitti. Gerçek anlamda sağlam ve sıkı şiirler yazabildiğimi düşündüğümde, bunu esas kaynağının lise yıllarımın olduğunu söyleyebilirim. O zamanlardan bugünlere uzanan yolculuk buydu işte…Anı ve otobiyografi türünde yazmış olduğum ilk kitabım “Kalbin Hükümdarlığı” bana bir vizyon ve duruş sergiledi. Bir kimlik sundu bana. Kitap fuarı, radyo programları derken en önemlisi yazmak için cesaret verdi. Yazabileceğimi ve yayımlayabileceğimi bana muştuladı. “Hüzün ve Ümit “benim rahmime böylelikle indi.

     Şiirinyazılmadanönceşiirin şairileolanilişkini,biranneninçocuğuileolan ilişkisine benzetirim çoğu zaman. Şair, bir anne, şiir ona annelikvasfınıyükleyençocuktur.Nezamançocukdünyayagelirannerahatlar, şiir yazılır şair rahatlar. Şiir yazıldıktan sonra şairden koparve ihtiyacı olana ait olmaya başlar. Bu yönüyle şiir yazana değil, onaihtiyacıolanaaittir.Bukitabımdatoplumsalşiirleredeyerverilmiştir.Çünkü şair toplumdan etkilendiği gibi toplumu da etkiler. Bu yönüyleşair,şiirveokurbircümleninögelerigibidir.

     Değerli Okurlar;

     Kendini anımsatacak şiir benim gözümde, okunduğunda size yenikapılar açan, yenidünyalar keşfettiren ve cümlelere farklı imgeleryüklenen şiirdir. Bunun yanında okur, şiiri okurken bir sayfa ilerigitmekleberaber,aklıbiröncekişiirde,biröncekicümledekalmalıdır.Yaniokurun,okuduğuşiiriyenidenokumaihtiyacınıkalbindehissetmesine, yeniden okuma hissine burada önem veriyorum. Kalıcışiirinbunoktadaaltınıçiziyor,imgeleringücünüönemsiyorum.Budur belki şiiri anlamlı kılan.

     Burada kitaba katkı sağlayan ve düşünceleri ile değerlendiren çok kıymetli şair- yazar dostlara şükranlarımı sunmak istiyorum. Ceyhan Yalçın ağabeyim ile değerli şair-yazarlar Mehmet Osmanoğlu, Mustafa Uçurum, Nilüfer Akıngül değerlendirmelerinde, şiirde anlaşılabilirliğe, özgünlüğe ve akıcılığa ve ruhun dinlendirildiğine vurgu yaptılar. Konuşma dilinin şiir yansıyan halini ifade ettiler.

     Nuray Alper şiirde yine özgünlüğe vurgu yaptı. Sese hakim olduğumun altını çizdi. Sıddıka Zeynep Bozkuş şiirde anlaşılabilirliğe vurgu yaparak İsmet özel, Necip Fazıl’ın etkilerini gördüğünü ifade etti. Çok teşekkür ederim.Nilüfer Zontul Aktaş yaşam -ölüm ve şehir çizgilerine değindi. Bütün yaşanmışlıkları ve yaşanabilecekleri hüzün ve ümit çizgisinde değerlendirdi.

Feyza Kariha “Ve şiir, işte ellerimizde ateşli gül çizikleri gibi kalan, sesi düşürülmüş bir dudağınuykusunda görülen her ne ise o”…diyerek şiire özgün bir bakış sundu.

Kitabın basımına emek veren Sonçağ yayınevine, düşüncelerinden dolayı bütün yazar ve şair arkadaşlarıma, kitabın editörlüğünü yapan Aksaray Ünv. Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğr. Gör.Dr. Abdullah Uçar’a, kitabın çıktığını okuyup beni arayan çok değerli büyüğümüz, hocamız Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aşkar’a, kitaplarımı inceleme ve okuma sözü aldığım yaşayan değerlerimizden şair-yazar akademisyen çok değerli Prof. Dr. Nurullah Genç hocama ve radyo programcısı Talha Bora Öge’ye, şiir ve edebiyat üzerine su tadında güzel sohbet yaptığımız gazeteci-yazar Hikmet Peker’e en kalbi sevgi selam ve hürmetlerimle…

Yüreğinizin sahibine emanet olun…