Ailede Zor Anlarda Yardımlaşma Vardır: Aile bireyleri arasında yardımlaşma duygusunun sağlanması, onların zor anlarında birbirlerine destek olmaları onlara güç verir. Dayanışma duygusunun hazzını yaşayan çocuklar toplumsal ilişkilerinde sıkıntı çekmezler.

Dayanışma duygusundan yoksun yetişen çocuklar bencil olur, herkesin kendileri gibi olduğuna inanırlar, toplumsal yaşamda sıkıntı çekerler.
Yardımlaşma duygusu, aile içindeki bireylerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar. Bireyler, sıkıntılı durumlarında çözüm için, önce kendi
ailelerinden yardım ister. Bu tür aileler birbirlerine karşı açıktır, gizlilik yok denecek kadar azdır. Çünkü insanlar hata da yapabilir; bunun da çözüm yolu yine
kendi ailesi içinde aranır. Burada aile büyükleri çocuklara örnek davranış sergileyerek, bu duyguyu onlara küçük yaşlarda kazandırır.
Yardımlaşma duygusuyla büyüyen çocuk, arkadaşlık ilişkilerinde zorluk çekmez. Paylaşmayı bilir, arkadaşlarının hakkına saygı gösterir, ilişkilerini daha kolay düzenler, arkadaşları tarafından sevilir. Büyüyüp iş hayatına atıldığında da iş arkadaşlarıyla uyumlu çalışır, sıkıntı çekmez.
.Herkes Sorumluluğunu Bilir: Anne babanın ve çocukların ayrı ayrı sorumlulukları vardır. En büyük, en zor sorumluluklar ise anne baba üzerindedir. Çocuklara da gelişim dönemlerine göre uygun sorumluluk yüklenmesi onların kişilik özelliklerini olumlu etkiler. Çocuğun gelişim dönemlerine uygun, ona kaldırabileceği sorumluluklar yüklemek onun toplumla sağlıklı ilişkiler kurmasına da yardımcı olur.
Çocuğun gelişim dönemine uygun olmayan, ona kapasitesinin üstünde sorumluluklar yüklenmesi de onun cesaretini kırar, yapabileceklerine olan güvenini
sarsar, kişiliğini olumsuz etkiler. Sorumluluk bilinciyle yetişen çocuklar, toplum
hayatındaki ilişkilerinde ve okuldaki derslerinde, sosyal aktivitelerde daha başarılı olurlar. Çocuğun bulunduğu gelişme dönemine göre, çözebileceği sorunlarla onu yalnız bırakmakla, çocuğun kendine olan güveni artar. Ona, ilerdeki hayatında karşılaşacağı güçlüklerin üstesinden gelme fırsatı verilmiş olur.
Herkes Kendini Gerçekleştirmek İster: Huzurlu, mutlu bir aile ortamı bireylerin kendini yenilemesini ve kendi gücünü ortaya koymasını sağlar. Kendilerini huzur içinde hisseden eşler, birbirleriyle ilişkilerinde uyum sorunları yaşamazlar. Birbirlerine sürekli destek olan eşler, birbirlerine fırsat tanıyarak kendilerinin gelişmelerine yardımcı olurlar. Aile mutluluğunun sürekliliği için çaba harcamaktan hiçbir zaman yorulmazlar.
Çocuklarının saygın bir meslek sahibi olmaları, onların toplumsal hayattaki ilişkilerinin sağlıklı olması, çevrelerinde örnek gösterilmesi bir anne baba için en önemli gurur kaynağıdır. Çocukların, anne babaları tarafından gurur duyulması çocukları mutlu eder. Anne babadan yeterli desteği görüp kendini gerçekleştirme ve geliştirme fırsatı bulan çocuk, çevresiyle sağlıklı ilişkiler geliştirir.
Coşku duyulmadan tamamlanmış mükemmel bir iş yoktur