Anne babalar, kendi çocuklarının iyi bir gelecek sahibi olabilmesi için onların başarılı olmasını ister.

Aileler bunun için elindeki tüm imkanları kullanarak çocuklarını  labilmesi ve onların eğitimi için gerekli imkanları oluştururken her türlü sıkıntıya katlanırlar. Burada aile çocuğunun ileride hayatını rahat devam ettirsin diye uğraşırken iyi niyet taşır. Fakat öyle aileler vardır ki, çoğu zaman neyi fark edemediklerinin, neyi ıskaladıklarının bilincinde değildir.
Anne baba olarak çocuğun eğitiminde ele alınması gereken ilk iş onun sağlıklı bir kişilik kazanması için gereken önemi göstermektir. Bir çocuk hangi aile ortamında bulunuyorsa o ailenin kişilik yapısı çocuğun da kişiliğini oluşturur. Ailedeki bireyler birbiriyle uyum sağlamak için iletişim becerilerinden ne kadar yararlanırsa, çocuğun kişiliğinin gelişmesine de o kadar katkı sağlamış olacaktır. İletişim becerilerini kullanmaktan yoksun aileler uyum sağlamada zorluk çekeceklerinden çocuğun kişiliğine yansıması da olumsuz olacaktır.
Anne babalar, çocuklarını yetiştirmeye çalışırken her zaman iyi niyetle gayretlerini devam ettirirler. Fakat bazı anne babalar iyi niyetle de olsa yanlış yöntemler uygulayarak çocuklarına nasıl zarar verdiklerinin farkında değildir.
Evliliklerin hemen hepsinde amaç, birlikte yaşarken mutlu olmaktır. Ne yazık ki birçok çiftin yaşantısı kısa bir süre sonra sıradan mutsuz bir hayata döner. Bu durumdaki çiftler böyle bir yaşantıya kendilerini öyle kaptırmışlardır ki, hayat sahnesinde hangi güzellikleri ıskaladıklarının farkında olamazlar. Farkında olunmayan bu ruhsal yaşantı bir süre sonra da içinden çıkılmaz durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Anne babalar kendi didişmeleriyle uğraşırken çocuklar da kendi iç dünyalarına kendilerini kapatarak bu durumdan paylarını alırlar. Mutsuz bir hayattan hiç kimse zevk almaz. Sizler de mutlu bir hayat yaşamak istiyorsunuz. O halde yarını beklemeden harekete geçelim. Her şeyden önce kendimizin farkına varalım. Hayat sahnesinde şimdiye kadar neleri nasıl ıskaladığımızı ve bundan sonra da mutluluğu nasıl yakalayacağımızı düşünmeye başlayalım, mutluluğun resmini hayalimizde canlandıralım. Eşimizle ve çocuklarımızla iletişim kurarken onlara nasıl hitap ediyoruz, düşünelim. Kendimizde hatalı davranışlar tesbit ettiğimizde bunları değiştirmek için harekete geçelim.