Çocuğun gelişimi bir bütündür. Bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alanlardan oluşur. Beyin bedenin diğer organlarını yöneten; düşünce, duygu ve davranışlarımızı seçmemizi sağlayan organımızdır.


Öğrendiğimiz tüm bilgiler beyne kaydedilir ve zamanı gelince de kullanılır.
Beyin, bebek anne karnındayken gelişmeye başlar ve doğumdan sonra da gelişmeye devam eder. Yeterli sayıda beyin hücresiyle doğar…
Beyin ne kadar kullanılırsa o kadar iyi çalışır. Harekete geçirilmeyen beyin hücreleri zamanla yok olur. Her deneyim hücreleri harekete geçirir.
Zihinsel gelişim becerileri bir araya geldiğinde tıpkı un, yağ ve şekerin bir araya gelmesiyle pastanın oluşması gibi zihinsel gelişimi oluşturur.
Çocuklarımızda zihinsel becerilerin geliştiğini gözlememiz mümkündür:
Çocuk yeni bilgi ve becerileri algılayıp öğrenebiliyorsa, bilgileri aklında daha uzun süre tutabiliyorsa, öğrendiklerini ifade edebiliyorsa, sorunlarını çözebiliyorsa zihinsel olarak gelişebiliyor demektir.
Sorunlarını kendilerinin çözebilmesi çocukların kazanmaları gereken en önemli zihinsel becerilerinden biridir. Çünkü sorun çözme becerisi yaşam boyu sürer. Sorun çözmede anne baba yaklaşımları da çok önemlidir.
Çocuğun Zihinsel Becerilerini Geliştirmede Ailenin Rolü:
Çocukların öğrenmesini desteklemek için farklı ortamlar sunabiliriz.
Kavramları öğrenmesi için nesnelerin özelliklerine dikkat etmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; oyuncağın büyüklüğüne, yumuşaklığına, rengine, sesine dikkat çekerek farklı özellikleri fark etmesini sağlayabiliriz. Kelime hazinesini geliştirmek için farklı faaliyetler gerçekleştirebilirsiniz. Kelime oyunları oynayabilir, bilmece, tekerleme öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Kitap yazanlara "yazar" denir.
Hatırlama becerisini geliştirmek amacıyla yakın geçmişte olmuş bir olayı çeşitli sorular sorarak hatırlamasına yardımcı olabilirsiniz. Bazı  yaşadıklarını hatırlatmak amacıyla sohbet edebilirsiniz. Fotoğraflardan yararlanabilirsiniz.
Sordukları sorulara mutlaka açıklayıcı, doyurucu cevaplar vermelisiniz.
Sorularını nasıl cevaplayabilirsiniz?
*Doğal bir şekilde cevaplayabilirsiniz. 
*Sorunun cevabını bilmiyorsak dürüstçe söylemeliyiz.
*Verilen cevaplarda çocuğun yaşını göz önünde bulundurmalıyız.
*Sorduğu kadarıyla açıklama yapabiliriz. Ayrıntı kafa karıştırır.
Her çocuğun  faklı olduğunu ve farklı zamanlarda bu becerileri kazanabileceklerini unutmamak gerekir. Belirgin farklar varsa konuyla ilgili bir uzmana danışmak gerekir.