Mehmet Akif Ersoy’un “Safahat” kitabında güzel bir dörtlük vardır: “Geçmişten adam hisse kaparmış. Ne masal şey. Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.”

Vatan Şairi Akif insanların “tarih tekerrürden ibarettir” demelerine nazire olarak yazmıştır bu dörtlüğü. Ama şöyle bir düşündüğümüzde, tarih, gerçekten tekerrür etse bile bizlerin hiç ders almaya niyetimiz olmaz.

31 Mart Yerel seçimleri sonucunda aklımı hep bu durum kurcaladı. Ülkede sanki iktidar değişti gibi bir algı oluştu. Halbuki iktidar yerinde duruyor. Sadece belediye başkanları değişti. Yeni belediye başkanlarının da, hangi partiden olursa olsun nasıl bir hizmet verecekleri önümüzdeki dönem görülecek.

Seçimde başarılı olmak ayrı bir şeydir, başarıyı devam ettirmek ayrı bir şeydir. Eğer CHP bu seçimi “beklenen bir sonuç” olarak algılayıp da “iktidar” havasına girerse bu seçimi iyi okuyamamış demektir. Ve şu anda gördüğümüz şekliyle CHP’liler bu mesajı algılamamış gibiler.

Tarihin tekerrürü ile ilgili olarak 1989 seçimlerini hatırlatmak istiyorum. 1980 darbesinden sonra tek başına iktidara gelen ANAP, uygulamalarıyla halkı bezdirmiş ve halk bir alternatif aramaya başlamıştı. 1987 genel seçimlerinde ANAP’a bir uyarıda bulunan seçmen ANAP’ın oyunu yüzde 9’a yakın bir oranda düşürmüştü. Seçimlerde, sistemi değiştiren ANAP, oyunun yüzde 9 düşmesine rağmen milletvekili sayısını arttırmış ve yine tek başına iktidar olmuştu. Vatandaş ANAP’ı uyarmıştı.

1989 yerel seçimleri geldiğinde vatandaş, SHP’ye yol vereceğini, alternatif olarak gördüğünü belirtti. Yani SHP’yi bu yerel seçimlerde birinci parti yaparak, 39 ilin belediye başkanlığını verdi. Bu arada seçmen ikinci parti olarak DYP’yi yükseltirken, ANAP ancak üçüncü parti olabildi.

Şunu da belirtmeliyim ki, o dönemde aslında beklenen DYP’nin birinci, SHP’nin ikinci parti olmasıydı. SHP önünde bir birincilik buldu. Adıyaman, Diyarbakır, Çorum, Niğde, Ordu, Sinop gibi 33 il ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Kayseri olmak üzere 6 büyükşehir belediyesini kazanmıştı. Yani toplam 39 şehir kazanılmıştı.

Ayrıca SHP, Konya’da da o dönem hatırlayanlar olacaktır; Ereğli, Akşehir, Seydişehir, Hadim, Güneysınır, Doğanhisar, Cihanbeyli, Kulu gibi ilçelerle ve beldeler de dahil olmak üzere toplam 31 belediye başkanına sahipti.

Ve ardından 5 sene sonra1994 yerel seçimleri geldiğinde SHP; DYP, ANAP ve RP’nin ardından ancak 4. olabiliyordu. Büyükşehirlerden sadece Gaziantep ve Kocaeli, şehirlerden de Bolu, Burdur, Hakkari, Kırklareli, Muğla, Niğde, Sinop ve Tunceli olmak üzere toplam 10 tanesinin belediye başkanlığını kazanabiliyordu.

Şunu da belirtmeliyim ki, 1989 yerel seçimlerinden sonra 1991 yılında yapılan genel seçimlerde SHP ikinci parti olmuş ve DYP ile koalisyon hükümeti oluşturmuştu. Yani 1994 yerel seçimlerinde aynı zamanda iktidar ortağı idi.

Şimdiki durumu değerlendirdiğimizde Ak Parti 22 senedir iktidarda. Ve de halkın her hâlükârda sahip çıktığı Recep Tayyip Erdoğan diye bir lideri var. Halk Ak Parti’ye karşı halen güvensiz değil. Sadece yanlış bulduğu uygulamalar konusunda Ak Parti’den talepleri var.

Dolayısıyla şimdi tüm bu anlattıklarım çerçevesinde seçim sonucunu CHP ve Ak Parti yarışı olarak değerlendirmelidir. Yani vatandaş diğer partileri silmiş CHP ve Ak Parti arasında bir hizmet yarışı istemektedir. Bu yarışın sonucuna göre de 4 yıl sonra kararını verecektir.

CHP eğer kendisine verilen bu şansı iyi değerlendirirse o zaman belki de 2028 genel seçimlerinde iktidar olarak CHP’yi görebileceğiz. Aynı zamanda iktidardaki Ak Parti de kendisine yapılan uyarıları dikkate alır ve ekonomide atacağı adımlar, geçim şartları konusunda atacağı adımlar, liyakat ve yolsuzluk konusunda atacağı adımlar olumlu olursa o zaman iyi bir karneye sahip olacaktır.

Bu vatandaşlara iki parti de şükretmelidir. Çünkü birisini 22 yıldır iktidarda tutmasına rağmen yine silmemiş ve kendisine çekidüzen vermesi için uyarmış, diğerini de alternatif konumuna getirmiş ve bir şans daha vermiştir.

Şimdi bundan sonraki süreçte iki parti de attığı adımlara dikkat etmelidir. CHP, 1989’daki SHP hezimetini unutmamalıdır. Ak Parti de halkın gerektiği zaman nasıl kulak çektiğini hatırlamalı ve de halka sahip çıkmalıdır. Aksi halde vatandaş kendisi, siyaseti dizayn edip, düzenleyebilmektedir.

Dostlukla kalın.