Yeşil etkileyiciler, çevreci aktivistler günümüzde çok önemli hale geldiler.

   Zira çevre açısından Dünya’nın kötü gidişine hepimiz şahit oluyoruz. Küresel ısınmanın önü hala kesilmemiştir. Doğal kaynaklar hızla tüketiliyor. Erozyon ve çölleşme ile toprak kayıpları, tatlı su kaynaklarının kirlenmesi ve azalması hiç önemli değilmiş gibi devletler önlem almıyor. Birleşmiş Milletler’in de önlem alınması konusundaki çalışmaları yeterli olmuyor. Sadece Avrupa Birliği’nin İklim Değişikliğinin önlenmesi konusunda “Avrupa Yeşil Mutabakatı” başlıklı ciddi bir programı var.

                Ne demek istiyorum.

Resmi organizasyonları ve devletleri beklemeden; doğaya güç katacak çalışmaları, duyuru ve baskıları yeşil etkileyiciler ve çevre aktivistleri olarak yapmalıyız. Hiçbir çevreci örgüte üye değilsek bile sosyal medyada çevre konularını takip edip, etkileyicilere destek vermeliyiz.

Yeşil Ağlar.

27-29 Kasım.2021 Tarihlerinde İzmir’de 42 İl den 80 STK bir araya gelerek Doğa Araştırmaları Derneği’nin yürütücülüğünde “Doğaya Güç Kat” ağı kuruldu. Toplantıya bölgemizden iç Anadolu Çevre Platformu katıldı.

Toplantıda; Doğa Araştırmaları Derneği’nden Osman Erdem, Türkiye’de sivil toplum üzerine yapılan pek çok araştırma ve incelemede, sivil toplumun karar süreçlerine katılımını ve süreçleri etkilemedeki yetersizliğini çevre ve doğa koruma alanındaki önemli problemlerden biri olarak tanımladı. Bu olgunun temelinde iki ana sorun yattığını belirterek  iki sorundan’’ Birincisi, sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerine katılımını öngören yasal düzenlemelerin ve mekanizmaların eksikliği, ikincisi ise Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının karar süreçlerini etkileyebilecek örgütlülüğe, bilgi birikimine ve deneyime sahip olmaması” olarak belirtti.

Osman Erdem’in her iki tespitine de katılıyorum. Sivil toplum örgütlerinin karar süreçlerine katılmaması büyük eksiklik. Sivil toplum örgütlerinin de yeterli örgütlülüğe ve bilgi birikimine sahip olmaması da bir diğer eksikliktir.

Yeterli bilgi birikimine sahip olmak için özellikle dernekler bulundukları bölgede bulunan Üniversitelerin ilgili bölümleriyle, meslek odalarıyla ve çevre ile ilgili diğer platformlarla işbirliklerini artırmalıdır.

Yaşamımız Yeşil Olsun.

Atık geri dönüşümünü destekleyelim, atıkların kaynağında ayrı toplanması konusunda Belediyelerimize öneride bulunalım.

Hayvanların korunması ve beslenmesine destek verelim.

Ekolojik gıda üretimini, iyi tarım uygulamalarını destekleyelim. Alışverişlerde ekolojik olduğuna inandığımız ürünleri satın alalım. Yerel ürünlere öncelik verelim.

Elektriği, suyu tasarruf ederek kullanalım.

Tüket at kültüründen uzaklaşalım.

Ulaşımda yürümek ve bisiklet kullanmak, toplu taşın araçları tercihimiz olmalı, zorunlu hallerde aracımızı kullanmalıyız.
                Her birimiz şunu unutmamalıyız. Tek başımıza bile olsak önemliyiz.

Hoşça kalın.