T.C.
KARAPINAR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Karapınar Öğretmenlerinden Büyük Başarı Karapınar Öğretmenlerinden Büyük Başarı

Özellikleri : Konya İl, Emirgazi İlçe, DEMİRCİ Mahalle/Köy, Düğer Mevkii, 0 Ada, 157 Parsel, Konya İli Emirgazi İl ...
Adresi : Emirgazi İlçesi Demirci Mahallesi 0 Ada 157 Parsel Emirgazi / KONYA
Yüzölçümü : 82.900 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Söz konusu taşınmaz 1/25000 ölçekli nazım imar planında tarım öneri sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 829.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2023 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2023 - 10:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 10:24

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.