S.S. KARAPINAR/KONYA NAK. VE ŞÖF. NAK. MOT. TAŞ. KOOPERATİFİ

GENEL KURUL İLANI

     Kooperatifimiz 2022/2023 yılı birleştirilmiş Olağan Genel Kurul toplantısı 25 MAYIS2024 tarihinde cumartesigünü saat 10.30’da kooperatifimizin iş yerinde gündemini görüşmek üzere toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı çoğunluk aranmaksızın 09HAZİRAN2024 tarihinde Pazargünü aynı saatte toplanacaktır.

 Sayın üyelerimizin, Genel kurulumuza teşriflerinizi rica ederiz.      

YÖNETİM KURULU

AHMET NURİ EMEKLİ         SERVET YANIKLI

BAŞKAN      2.BAŞKAN

 

GÜNDEM;

1-         Açılış ve Divan heyetinin seçimi.

2-         Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması.

3-         2022/2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun, Bilânço ve gelir gider tablosunun, Denetim kurulu raporunun okunması, Hesapların ve raporların görüşülmesi, Onaylanması, Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi.

4-         2024/2025 yılı taslak bütçesinin görüşülmesi, Başkan, Başkan Yardımcısı maaşı ve huzur hakları ile yollukların tespiti, Üyelerimize, Resmi Kurum ve Kuruluşlara Karşılıksız yapılacak yardımların belirlenmesi hususunda karar alınması.

5-         Çalışma Genel Esasları Yönetmeliğinin görüşülmesi ve onaylanması.

6-         Kooperatifimizin Ana sözleşmesinin yeni ana sözleşmeye intibakının görüşülmesi.

7-        Kooperatifimiz içinKonya ili Karapınar ilçesi ipekçi mahallesinde 3076 Ada 5 nolu parsel 23.055,20 m²olan arsanın  m² fiyatı   1.000 (BİN) tlgeçmemek şartıylaalınmasının       görüşülüp Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

8-          Dilekler ve kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02018974