Ulusoy, işçilerin, girişimcilerin ve sanayicilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti ve üretimin bir ekip işi olduğunu vurguladı. Ayrıca, işçi ve işverenlerin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

Aşçı Harun'dan Bisiklet ile Türkiye Turu Aşçı Harun'dan Bisiklet ile Türkiye Turu

Ulusoy'un mesajında yer verdiği cümleler şöyle: “Bizler işçi ve işveren örgütleri olarak çıkarlarımız farklı da olsa; mesele ülke meselesi, millet meselesi olduğunda tek yürek olmayı, birbirimizi sevmeyi ve anlamayı başarmış bir milletiz. Gücümüz ve büyüklüğümüz de buradan gelir. Biliyoruz ki iş fikirleri, girişimciler ve sanayiciler olmadan üretim olmayacağı gibi, işçi kardeşlerimizin emeği ve çalışmaları olmadan da üretim olmaz. İşçi ve işveren birbirinden asla ayrı düşünülemez. Türkiye, Büyük Önder Atatürk’ün gösterdiği uygarlık hedefine bu emekçi-girişimci dayanışması ve birlikteliğiyle yürüyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olarak, bütün emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik eder, refah, sağlık ve mutluluk dilerim.''