Bir borçtan dolayı 92,88 m2 taşınmaz icradan satılıktır Bir borçtan dolayı 92,88 m2 taşınmaz icradan satılıktır

T.C.
KARAPINAR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Emirgazi İlçe, Merkez Mahalle 948 Parsel taşınmaz içerisinde tek katlı 121,00 m2 taban alanlı boş vaziyette kargir yapı bulunmaktadır.
Adresi : Merkez Mah 0 Ada 948 Parsel Emirgazi / KONYA
Yüzölçümü : 623 m2
İmar Durumu : Kuzey bitişik nizam 2 kat, Güney bitişik nizam 3 kat konut ve yol sahasına isabet etmekte
Kıymeti : 771.225,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 11:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/07/2024 - 11:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 11:52

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.