KONYA İLİ EMİRGAZİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2022-2023 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

EMİRGAZİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2022 – 2023 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22/04/2024 tarihinde, pazartesi günü, saat: 11:00’da Akmescit Mah. Şehit Ali Kocatürk Cad. NO:29 Emirgazi/KONYA adresinde ki Emirgazi Kültür Merkezinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30/04/2024 tarihinde, salı günü, çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle aynı yerde, saat 11:00’da tekrar yapılacaktır.

Bütün üyelerin toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.

 

KONYA İLİ EMİRGAZİ İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ 2022-2023 YILLARI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1- Açılış ve Yoklama,

2- Divan Heyetinin Teşekkülü,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,

4- Birlik ve İktisadi İşletmesinin 2022-2023 Yılı Denetim Kurulu Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve İbra Edilmesi,

5- 2022-2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporlarının Okunması,

6- Birlik ve İktisadi İşletmesinin 2022-2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi,

7- Birlik 2022-2023 Yılı Bilançosunun Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi,

8- Birlik 2022-2023 Yılı Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi,

9-Birlik İktisadi İşletmesinin 2022-2023 Yılı Bilançosunun Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi,

10- Birlik İktisadi İşletmesinin 2022-2023 Yılı Gelir Tablosunun Okunması, Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbra Edilmesi,

11- Birlik Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı Ücretlerinin Tespiti, İl İçi, İl Dışı ve Yurt Dışı Yolluklarının Tespiti,

12- Birlik 2024 ve 2025 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi, Karara Bağlanması, Fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi,

13- İktisadi İşletmesi 2024 ve 2025 Yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi, Karara Bağlanması, Fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna Verilmesi,

14-Yönetim Kurulu Kararı ile geçici ihraçları yapılan üyelerin, üyelik durumlarının görüşülüp karar bağlanması,

15- Birlik Ve İktisadi İşletmesinin Amaçlarına Uygun Olarak T.C Ziraat Bankası Ve Diğer Bankalardan Üyelerimizin Menfaatine İstinaden Yurt İçi Ve Yurt Dışı Damızlık Gebe Düve Alımı Ve Satımı İçin Kredilerin Kullandırılması Bu İşlemler İçin Aracılık Yapılması, Karantina Yerlerinin Kiralanması, Karantina Yerinde Ve Sonrasında Yapılacak Masrafların Karşılanması, Süt Toplama Merkezi, Yem Fabrikası, Süt İşleme Tesisi, Süt Tozu Tesisi, Paketleme, Ambalajlama, Depolama Tesisi Ve Benzeri Her Türlü Tarım Ve Tarıma Dayalı Sanayi Tesisi Kurulması, Bu Hususta Birlik Ve İktisadi İşletme Adına Yerli Ve Yabancı Kaynaklardan Her Türlü Yatırım Kredileri, Proje Kredileri, Nakdi Kredilerin Kullanılması Avrupa Birliği Ve Dünya Bankası Fonlarından Hibe, Yardım Alınması, Bu Konularla İlgili Projeler Hazırlanması, Ortaklıklar Kurulması, Ortaklıklara İştirak Edilmesi, Taşınır Ve Taşınmaz Mal Alınması, Kiralanması, Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı İle Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kaynaklarından Tarım Ve Hayvancılık Konularında Proje Talep Edilip Uygulanması Bu Hususta Yatırım Ve İşletme Kredileri Kullanılması, Faaliyetleri Doğrultusunda Çek Alınması, Verilmesi Ve Buna Benzer Konularda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

16- Tüzel ve Gerçek Kişiler İçin Üyelik Giriş Aidatı ve Yıllık Aidatın 5200 Sayılı Kanun’a Göre Belirlenmesi,

17- Üyelere Yapılan ve Yapılacak Tüm Hizmetlere Karşı Alınacak Birlik Hizmet Bedelinin Tüzüğün 19. Maddesine göre satış Bedelinin Binde İkisini Aşmamak Üzere Belirlenmesi Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

18- Birlikte ve İktisadi İşletmede Çalıştırılacak Personel Sayısının Günün Şartlarına Göre Tespiti, İşe Alımı, İşten Çıkarılması ile Ücretlerinin Belirlenmesi Konularında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

19- Üyelere Tüzüğün 45. Maddesi “N” Bendine İstinaden Birliğin Varlığından, Üyelerin Üretim Kapasitelerini Artırmak İçin Durumlarına Göre Bilanço Yılı İçinde Tahsil Edilmek Üzere Avans Verilebilmesi İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

20- Birliğin ve İktisadi İşletmenin Faaliyetlerinin Yürütülmesi İçin Her Türlü Demirbaş ve Araç Alınması, Satılması veya Kiralanması, İpotek Alınması Verilmesi, Arsa, Arazi ve Diğer Gayrimenkullerin Alınması, Araziler, Arsalar ve Diğer Gayrimenkullerin Üzerine Tesisler Yapılması, Çalışma Ofislerinin açılması Hususlarında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi,

21- Merkez birliğinin kuracağı ya da ortak olacağı şirket ya da her türlü oluşumlara ortak olmak, acentelik almak, hisse almak, hisse satmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülmesi

22- Dilek ve Temenniler,

23- Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02012949