Mart ayında çevre ile ilgili gün ve haftaların çokluğu nedeniyle bu yazımızı paylaşamamıştık.“18 Mart Küresel Geri Dönüşüm Günü” dür ve 2018 yılından beri çevresel farkındalık yaratmak amacıyla tüm Dünya’da kutlanmaktadır.


  

Geri dönüşüm; öngüsel ekonominin ayrılmaz parçasıdır. “7. kaynak” olarak da tanımlanıyor. Diğer altı kaynak ise su, hava, petrol, doğalgaz, kömür ve minerallerdir.

Geri dönüşümün dünya ölçeğindeki etkileri nelerdir.

Geri dönüşebilir gereçler her yıl 700 milyon tonun üzerinde CO2 emisyonu tasarrufu sağlar.

Havacılık endüstrisi tarafından yıllık olarak üretilen tüm CO2 emisyonlarını dengeler.

Dünya çapında yaklaşık 1.6 milyon kişi geri dönüştürülebilir malzemelerin işlenmesinde istihdam ediliyor.

Her yıl ortalama 20 milyon dolar yatırım yapılan geri dönüşüm sektörünün küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya yıllık katkısının önümüzdeki 10 yıl içinde 400 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Geri dönüştürülmüş malzemeler dünyanın hammadde gereksiniminin yüzde 40'ını karşılıyor. Bu da dünya kaynaklarının daha az kullanımı demek.

Hangi madde ne kadar dönüşüyor?

Umut veren haberlerin yanında geri dönüşüm sektörüne birçok olumsuz eleştiri de geliyor. Plastik, cam, alüminyum, elektronik atıklar ve gıda derken birçok madde geri dönüşüm için uygun. Peki evsel atıklardan endüstriyel atıklara hangi madde hangi şartlarda geri dönüşüyor ve gezegenimizin için nasıl bir artı değer oluşturuyor?

Plastik Geri Dönüşümü:

Dünya çapında yılda yaklaşık 400 milyon ton plastik atık üretiliyor. Üretilen tüm plastiğin yaklaşık yüzde 36'sı ambalaj üretiminde kullanılıyor ve bunun yüzde 85'i çöplüklere atılıyor. Okyanuslarda 75 ile 199 milyon ton arasında plastik atık bulunuyor. Tam da bu nedenle plastik farkındalığı hem insan hem de gezegen sağlığı için daha da yaygın olmalı ve plastik kullanımı sınırlayan yasalar acilen yürürlüğe girmeli.

Kağıt Geri Dönüşümü:

Kâğıt, geri dönüşüm için toplanan malzemelerin ağırlıkça yarısını oluşturuyor. 2021’de 50 milyon tondan fazla kâğıt geri dönüştürülmek üzere geri kazanıldı ve yüzde 68'lik bir geri dönüşüm oranına ulaşıldı. Geri dönüştürülen her bin ton kâğıt 13 ağacın yaşamına devam etmesini sağlıyor.

Aluminyum Geri Dönüşümü:

Alüminyumun sonsuz sayıda geri dönüştürülebilmesine rağmen her yıl 7 milyon ton alüminyum hâlâ geri dönüştürülmemektedir.

Elektronik Atık :

Elektronik atık veya e-atık, küresel olarak en hızlı büyüyen atık endüstrisidir. 2019’da küresel ölçekte 53.6 milyon metrik ton e-atık üretildi. Ne yazık ki e-atıkların büyük bir kısmı uygun şekilde bertaraf edilemiyor.

Gıda Atıkları:

828 milyon insanın açlıktan etkilendiği ve 2.3 milyar insanın ciddi ve orta derece gıda güvensizliği yaşadığı bir dünyada Gıda ve Tarım Örgütü’nün verilerine göre küresel ölçekte 1.3 milyon gıda çöpe atılıyor ve ne yazık ki atılan gıdaların en az yüzde 40’ı yenilebilecek durumda.

Hoşça kalın.