KONYA/KARAPINAR  ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN

1.Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı adına kayıtlı olup, Odamız hizmetlerinde kullanılan ve aşağıda bilgileri verilen araç (KATI GÜBRE DAĞITMA KAMYONU),6964 Sayılı Kanun hükümlerince, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım Satım Yönetmeliği uyarınca kapalı zarf teklif usulü, (teklifler alınarak ve devamında açık arttırma yoluyla yeni teklif almak ve açık artırma suretiyle pazarlık yapılarak)ile ihale edilerek satılacaktır.

PLAKA

MARKA

CİNSİ

MODEL

KM

TAHMİN EDİLEN BEDEL

(KDV HARİÇ)

KDV

ORANI

42 AJF 188

MERCEDES BENZ

2521/6X2 48

KATI GÜBRE DAĞITMA KAMYONU (18m3)

1998

941.940

1.027.363,70

%20

 

            2.İhale Karapınar Ziraat Odası Başkanlığında, 26.03.2024tarihine rastlayan Salıgünü saat 10.00’daHankapı Mahallesi, OkullarCaddesi, Yeni Belediye İşhanı Kat:3 Dış Kapı no:4,iç kapı No:303Karapınar/KONYA adresinde bulunan Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

İstekliler 25.03.2024tarihine rastlayan pazartesi günü saat 17:00 ye kadar Karapınar Ziraat Odası Başkanlığına şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektubunu elden veya iadeli taahhütlü posta ileulaştırmakzorundadır. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.Teklif Dosyasını Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreterliğinden veyaOdamız Web sayfası (www.karapinarziraatodasi.org.tr) adresinden temin edilebilecektir.

4.Odamız;2886 ve 4734 sayılı yasalara tabi olmadığı gibi, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

DUYURULUR.

 

Bir borçtan dolayı 19.400 m2 taşınmaz icradan satılıktır Bir borçtan dolayı 19.400 m2 taşınmaz icradan satılıktır

 

 

Editör: Himmet Türkmen