T.C.
KARAPINAR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/27 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/27 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Emirgazi İlçe, Merkez Mahalle, 0 Ada, 3746 Parsel, 59.450 m2 olup tamamı satılacaktır. Taşınmazın organik madde düzeyi düşük olup, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Emirgazi İlçesi 0 Ada 3746 Parsel Emirgazi / KONYA
Yüzölçümü : 59.450 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.783.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 12:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 12:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 12:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/05/2024 - 12:29

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02013652