İnsanlığın başladığı yerin doğru olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu var olduğundan beri enerjiyi kullanıyor. Güneş’in ısısından faydalandı, sonra rüzgarın ve akarsuyun enerjisini kullanmayı öğrendi.

Yel değirmeni, su değirmenini yaptı. Yirminci yüzyılın başlarına kadar da insanlık hep yenilenebilir enerjileri kullandı.
Sorun 20.yüzyıldan itibaren kömüre ilaveten petrol ve doğalgaz gibi diğer fosil yakıtları kullanılmaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. İklim değişikliği sorunu ortaya çıkmaya başlamış, ancak insanlığın fark etmesi son otuz yılda olmuştur.
Fosil yakıtların küresel ısınmaya sebep olduğu 1990 ların başında B.M. Çevre Programı UNEP tarafından gündeme getirilmiş ve 1992 de Rio’da yapılan 2.Dünya Çevre Konferansı’nda görüşülerek konu ile ilgili çalışma yapılması kararlaştırılmıştır.
1994 ten itibaren hükümetler arası görüşmeler başlamış olup, ülkemizde bu görüşmelerde yer almıştır. Daha sonra Kyoto protokolü hazırlansa da fosil yakıtlardan yana tavır takınan ülkeler ve ticari çıkarı olan lobiler nedeniyle konu 26 yıldır çözüme kavuşturulamamıştır.
Dünya Yenilenebilir Enerjiye Nasıl Bakıyor
Kuzey Amerika’dan Avrupa’ya , Afrika’ya, Asya’ya ve Okyanusya’ya kadar: Yerel, bölgesel ve ulusal hükümetler % 100 yenilenebilir enerjinin teknik açıdan mümkün, ekonomik açıdan tavsiye edilir, sosyal açıdan mecburi ve çevresel açıdan kaçınılmaz olduğunu gösteriyorlar. Ayrıca fosil yakıt tüketimini azaltmanın tamamıyla politik iradenin elinde olduğunun altını çiziyorlar.
Yenilenebilir Enerjinin potansiyeli
Ülkemizde rüzgar enerjisi toplam elektriğin en az üç mislini , Güneş enerjisi 4-5 mislini karşılayacak durumdadır. Ayrıca Jeotermal kaynağımız 5 Milyon konutu ısıtabilir. Diğer yenilenebilir kaynaklar için Biyoenerji (biyogaz, biyokütle, biyodizel, biyoetanol), Dalga enerjisi, hidrolik enerji, Hidrojen enerjisi vb.. diğer yenilenebilir enerjilerdir.
A.B.Yeşil Mutabakatı:
Avrupa Birliği 11.Aralık.2019 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı” kararını aldı.
Avrupa Yeşil Mutabakatı ,AB’nin 2050’ye kadar net sera gazı emisyonlarının sıfırlanması, ekonomik büyümenin kaynak kullanımına bağlılığının sona ermesi ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride bırakılmaması temel hedeflerini içeren yeni büyüme stratejisidir. Yani Mutabakat, emisyonları azaltırken iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır.
Ülkemizde 16.Temmuz.2021 tarihinde “Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu” oluşturarak A.B. nin Yeşil mutabakatına uyum sürecini başlatmıştı.
Enerjinin Etkin Kullanımı
*Daha az enerji kullanarak daha çok iş yapmak.
*Ulaşımda en az yakıt harcayarak, çevreyi kirletmeyen yakıt kullanmak.
*Sanayide az enerji kullanan makine tercih etmek, motor vb..Çöp teknoloji ithal etmemek.
*Beyaz eşyada tasarruflu modeller kullanmak.
*LED aydınlatmayı tercih etmek. 60 watt akkor ampul yaklaşık 9 watt lık bir LED ışıkla değiştirildiğinde % 84 daha verimli oluyor.
Bir sonraki yazımızda “Neden Yenilenebilir Enerji” başlıklı konuyu inceleyeceğiz.
Hoşça kalın.