Derin ekoloji; İdeolojik bir akım olup, doğaya özel değer veren, ekolojik felsefe içinde, insanın doğaya üstünlüğünü radikal bir tavırla reddeden harekettir.

Bireylerin ve toplumların doğaya saygı duymalarını, sahip çıkmalarını ister. Dolayısıyla insanı evrenin merkezine yerleştiren insan merkezli paradigmaya karşıdır.

EKO-FELSEFE NE DEMEK.

Eko-felsefe, ekolojik uyum veya denge felsefesidir.

Eko felsefe çevresel, toplumsal ve zihinsel olmak üzere üç tür ekolojiyi birleştiriyor. Ekoloji doğadaki tüm canlıları inceleyen bir bilimdir. İklim sorunu, insanın yaşamak için kullandığı malzeme atıklarının ekolojik sisteme verdiği zararlar gibi konular üzerinde durur. Bu üç tür ekoloji ancak ‘bilim ve etik' ile birleşebilirse toplumun davranış biçimlerini etkiler.

KİRLENEN SADECE ÇEVRE Mİ ?

“Evet, çevre kirlenmektedir, fakat kirlenen sadece çevre değildir. İnsanlar ve gruplar arası ilişkilerden makro-ilişkilere yani devletler arası ilişkiler, siyaset, son yılların modası büyüme kavramına kadar her şeyin kirlendiğini görmek ve yeniden düşünmek gerekiyor. Üretim için üretim yapmak, doğal kaynakları gelecek nesilleri hiç düşünmeden hesapsızca tüketmek, Dünya varlıklarının ve doğal kaynakların; tüm canlının yaşam hakkı olduğunu unutmak hiç de insani bir davranış değildir.

Bir Örnek İnceleyelim.

İngiliz Gazeteci Kit Chellel “Çöpler Nereye Gidiyor” alan araştırması için üç adet plastik çöp poşetine GPS Takip cihazları yerleştiriyor. Üç poşetten birisi Londra’nın doğusunda Thames Nehri kıyısına, diğer iki poşet ise İngiltere, Hollanda, Almanya, Polonya üzerinden değişik tarihlerde ve değişik yollardan 3200 Km. yol yaptıktan sonra Türkiye’ye Adana’ya geliyor.

Adana’da çöpün bulunduğu yerde bir geri dönüşüm tesisinin olmaması; Bu plastik çöpün geri dönüşümde kullanacak bir firma tarafından ithal edilmediğini göstermektedir.

Bu plastik çöpü ithal eden kişi veya firma, çöpü gözden uzak bir yerlere atacak. Atmış zaten.

Madalyonun diğer yüzünde İngiltere’deki çöpü üreten, toplayan, sistemdeki kişi veya firma çöpü bilerek ve isteyerek yurt dışına kaçak ve/veya yasal yollarla ihraç ediyor.

İNSANİ BİR DAVRANIŞ MIDIR ?

Bu işin içinde en başta insan var.

Çöpü üreten ve bundan kurtulmak isteyen firmalar var.

Devletler var. Bu kirli ilişkileri kontrol etmeyen ve önlemeyen.

Eko felsefi olarak düşündüğümüzde:

İnsanların kirlenmiş beyinleri, devletler arası rekabet, etnik çatışmalar, savaşlar, çok para kazanma hırsı ile doğal kaynakların çarçur edilmesi gibi bir çok konu aklımıza gelmelidir.

Günümüzde herkesi kaygılandıran iklim değişikliği ortaya çıktığından beri devletler bir türlü sorunun çözümü için ciddi davranmamaktadır. İşte bu eko felsefenin konusudur.

Başta devletler, dostlar alışverişte görsün türü davranışlardan vazgeçmelidir.

Üretim sektörünün de atıklarını, benden gitsin mantığı ile uzaklaştırmamaları gerekir.

En önemlisi ise; insan beyinlerindeki kirliliğin önlenmesidir.

Her bir insan çevreyi koruma, insanı koruma ve sömürüyü önleme konusunda dikkatli olursa, çözüm o zaman daha garantilidir diye düşünüyorum.

Hoşça kalın.