Bu hafta çocuklarınızın gelişim özelliklerinden ve sizlerin onların gelişimlerini nasıl destekleyeceğimizi bahsedeceğiz.0-6 yaşlar, (okulöncesi yaşlar) veya "erken çocukluk dönemi" diye de adlandırdığımız yaşlar çocuğun gelişiminde çok büyük önem taşır.
1.Bu dönem büyümenin ve gelişmenin en hızlı olduğu dönemdir.
2.Bu dönem çocukların çevrelerinden en çok etkilendikleri dönemdir.
Gelişim süreklidir, ana rahminden başlayıp hayat boyu sürer.
Gelişim tek bir alanda değil, dört alanda eş zamanlı gelişmeye başlar ve birbirini etkiler.
a.Bedensel Gelişim: Boyu uzar, kilosu artar,bacak ve el hareketleri de gelişir. Beceri…
b.Zihinsel Gelişim : Çocuk her gün yeni kelimeler ve kavramlar öğrenir. Konuşma gelşir
c.Sosyal ve Duygusal Gelişim: Bu dönemde sevindiğini, üzüldüğünü, korktuğunu, kızdığını fark etmeye ve ifade etmeye başlar.
Çocuklar aynı yönde gelişseler de birbirinden farklılıklar gösterirler.
Gelişimi normal olan tüm çocuklar konuşur, ancak bu gelişim her çocukta aynı aylarda olmaz. Çocuğunuzun öğrenme hızı, fiziksel ve sosyal becerileri de yaşıtlarından farklı olabilir. Bu dönemde kız çocuklarının el becerileri daha iyi iken erkek çocuklarının da koşması, top oynaması daha iyi olabilir.
Başkasıyla karşılaştırma yoluyla çocuğun o alanda becerisi geliştirilemez. Ayrıca başkasıyla karşılaştırmak çocuğun kendine olan güvenini azaltır.
Çocuk çevresiyle girdiği etkileşim sonucunda gelişir. Çocuğun çevresindeki insanların davranışları, etraftaki eşyalar ve olaylar gelişiminde pek çok etki yapar.
      Destekleyen Çevre:
Annesi, babası, ablası veya ağbisi, aile büyükleri, akrabalar. Çocuğun gelişimine etki yapar. Aile çocuğun ilk ve en uzun süre yaşadığı ortamdır. Dolayısıyla anne ve baba çocuğun yakın çevresindeki en önemli kişilerdir. Çocuğun gelişim düzeyi, ailesinin onungelişimini ne kadar desteklediğine bağlıdır.
    Destekleyen Bir Çevre Sağlayabilmek için Ailenin Yapabilecekleri:
Bütün bu konuştuklarımızdan sonra çocuğunuza destekleyen bir ortam sağlamak için siz neler yapabilirsiniz?
*Öğrenme ve başarma ihtiyacını karşılayabilmek için çocuğa farklı bilgi ve becerileri öğretmeliyiz.(Zihinsel Gelişime katkı)
*Çocuğa farklı öğrenme ortamları yaratmalıyız.( Postaneye gitmek…birlikte yemek yap. Sosyal-zihinsel)
*Ona oyun oynama, eğlenme fırsatı vermeliyiz.(Birlikte oyun…Sosyal-zihnsel-duygusal-bedensel)
*Bedensel gelişimine destek olmak için açık havada, parklarda oynaması için fırsatlar oluşturmalıyız.(Düğme ilikleme- ayakkabı bağlama- el becerisi)