Çocuklar gelişirken anne babaların rehberliğine ihtiyaç duyarlar. Dikkate alınıp önemsendiklerini görmek ve onlara doğru şekilde rehberlik yapmak demokratik tutumun yöntemlerini kullanmakla olur.

Demokratik tutum çocuğu birey yerine koymaktır. Çocuktan gelen mesajları dikkate almak demektir. Bu nedenle çocuklarla iletişim becerilerini doğru kullanmak önemlidir.
İletişim becerilerinde uygun yöntemler etkin dinleme ve kendini uygun biçimde ifade etmektir.
Çocuğunuzun bir derdi olduğunda Yapmamız gereken tek şey onu can kulağıyla dinlemek, derdini, sıkıntısını anlamaya çalışmaktır. Bu şekilde dinlediğinizde çocuğa önce sakinleşmesi için fırsat vermiş olursunuz. Biz de çocuğa çözüm yolunu kendisinin bulması için fırsat vermiş oluruz.
Bazen çocuğunuz onu sessiz, tepki vermeden dinlediğinizde bir süre sonra sıkılabilir. Böyle zamanlarda farklı bir yöntem izlenebilir. Çocuğun duygusunu, size vermek istediği mesajı anlamaya çalışmak ve onun söylediğinden çıkarttığınız mesajı kendi kelimeleriniz ile ona aktarmak önemlidir. 
Dinlemenin Çocuğun Gelişimine Faydaları:
*Küçük yaşlardaki çocuklar, sürekli konuştukları için bazen çok sıkılabiliriz, fakat çocuklar susturulduklarında kendilerini rahat ifade etme şansı bulamayabilir, dilleri gelişmeyebilir. Dinlenen çocuk hırçın olmaz.
*Dinlenen çocuğun konuşma yeteneği artar, kendini daha iyi ifade etmeyi öğrenir.
*Dinlenen çocuk kendi sorunlarını  çözmeyi öğrenir.
*Dinlenen çocuk dinlemeyi de öğrenir.
*Çocuğu dinlemek için her zaman uygun olmayabilirsiniz.
*Çocuğunuzu uygun yerde ve ortamda dinleyin.
Anne olarak çocukla sağlıklı ilişki kurmak istiyorsak, kendimizi ifade ettikten sonra onun da kendisini ifade etmesini sağlamak için "etkin dinleme"yi kullanalım.  
Hem çocuğunuzla hem eşinizle ilişkinizde kendinizi ifade etmenin yanı sıra onları da dinlemeniz gerekir.
Kendimizi İfade Etmenin Çocuğun Gelişimine Etkisi:
*Çocuğunuz yaptığı davranış karşısında kendisini suçlu hissetmeyecektir.
*Davranışının nelere mal olduğunun farkına varmış olacaktır.
*Siz duygularınızdan söz ettiğinizde ona örnek olacaksınız.
*Olumlu davranışlarını teşvik için kullandığınızda bu davranışları sürekli yapmaya gayret edecek.
*Siz de duygu ve düşüncelerinizi aktardığınız için içinizde kızgınlık, öfke, mutsuzluk gibi duygular birikmeyecek, anlaşıldığınızı hissedip rahatlayacaksınız.