Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı,

Kanada'nın Montreal kentinde 07.Aralık’ta başladı.. 19 Aralık'a kadar sürecek ve 17.000 katılımcının yer aldığı konferansta “Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi” nin yenilenmesi düşüncesi masada olacak. İstilacı türlerin yayılmasını önlemek, böcek ilaçları ve plastik kullanımını azaltmak dahil 22 başlık konuşulacak.Ülkemizi Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişçi temsil edecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in “Doğaya bir tuvalet gibi davranarak kendimizi yok ediyoruz” dediği ve “İnsanların ekonomik büyüme için bitmeyen hırsı,büyük bir kitlesel yok oluş silahı haline geldi” dediği günlerde bu biyoçeşitlilik konferansı yapılıyor.

Biyolojik Çeşitlilik Nedir

Biyoçeşitlilik, diğer adı ile biyolojik çeşitlilik var olan bir bölgedeki tüm türlerin, ekosistemlerin veya genlerin oluşturduğu bütüne verilen addır.

Dünya üzerindeki biyokütlenin % 82 sini bitkiler oluşturuyor. B.M. Raporuna göre: İklim krizi nedeniyle Dünya’da Bir Milyon bitki ve hayvan türü yok olmakla karşı karşıya.

Dünya’da 2.13 Milyon tür listelenmiş durumda. Bu türlerin 1.05 Milyonununu böcekler , 11 Binden fazlasını kuşlar, 11 Binden fazlası nı sürüngenler, 6 Binden fazlasını memeliler oluşturuyor.

Ülkemizin Biyolojik Çeşitliliği

Ülkemizde 12.000 çeşit bitki türü bulunmaktadır. Buların yaklaşık 1/3 ü endemik türlerdir.Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin bir ülke olan Türkiye 3 farklı iklim kuşağı ve 3 biyocoğrafi alan üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 9500 çiçekli bitki türü var ve bu özelliğiyle ülkemiz ılıman kuşağın en zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerinden biridir. Avrupa kıtasında yaklaşık 11.000 bitki türü olduğunu düşünürsek Türkiye’nin bitki çeşitliliği bakımından Avrupa kıtası kadar zengin olduğunu söyleyebiliriz.

Sulak alan ekosistemleri tropikal bölgelerden sonra biyolojik çeşitliliği en fazla olan ekosistemlerdir. Ülkemizde Van Gölü, Tuz Gölü, Kızılırmak, Fırat, Seyhan gibi büyük ırmaklar ve baraj gölleri sulak alanlardır.

Biyoçeşitliliği Korumak İçin Neler Yapılmalı

*Erozyonu önlemek için önlem almalıyız.*Mera ve çayır alanlarımızı korumalıyız.

*Ülkemizde bulunan bitki ve hayvan türleri envanteri yapılmalı

*Nesli tükenmekte olan hayvan türleri tespit edilip,koruma önlemleri alınmalı,

*Doğa tarihi müzeleri açılmalı, devlet sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmalı,

*Gen bankaları,botanik bahçeleri açılmalı,tabiat bankalarının sayısı artırılmalı,

*Konu ile ilgili her türlü bilgilendirme ve eğitimler yapılmalı.

Hoşça kalın.