Bir borçtan dolayı 35.602,20 m2 Taşınmaz İcradan Satılık Bir borçtan dolayı 35.602,20 m2 Taşınmaz İcradan Satılık

T.C.
KARAPINAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/31 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, ŞABANLI Mahalle/Köy, RAKKA YOLU Mevkii, 132 Ada, 6 Parsel, Konya İli Karap ...
Adresi : Şabanlı Mah 132 Ada 6 Parsel Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 10.406,03 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 936.543,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 12:03
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/05/2024 - 12:03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/05/2024 - 12:03

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Editör: Himmet Türkmen