Etkili ve Düzenli Anne Babalar;

? Bu tür anne-babalar sürekli olarak çocuğu değerlendirme çabasındadır. Genellikle iyi-kötü, güzel-çirkin gibi uç değerlendirmelerde bulunurlar. Hayat hep siyah-beyazdır, griler yoktur.
? Bu uçlarda öylesine saplanırlar ki; sürekli çocuğu kontrol ederler ve çocuğun kendi yolunu bulabileceği bir haritayı ona vermekten ziyade haritayı kendileri kullanıp çocuklarını da omuzlarına oturturlar.
? Çocuk arada sırada yolunu değiştirmek istese de övgü ve ödüllerle onu tekrar kendi seçtikleri yola girmeye ikna ederler.
? Bu ebeveynlerin çocukları genelde yüksek derecede kurallara uyan, tek başına harekete geçemeyen, bağımlı kişilikler geliştirirler.
 Katı Kontrollü Anne Babalar
? Bu ebeveyn tipinin en karakteristik özelliği katı ve sert tutumlara sahip olmalarıdır.
? Bir çocuğu bıktıracak kadar çok ve çeşitli kurallar vardır. Kurallara uyulması için saldırgan tutumlar sergileyebilir, sık sık çocuğu cezalandırırlar.
? Çocuğa ne kadar ciddi olduklarını anlatmak adına genelde gergin ya da kızgın surat ifadelerine sahiptirler.
? Bu ebeveynlerin çocukları genelde suçluluk duygusuyla yoğrulmuş, kaçak, saklanan kişilikler geliştirirler.
  İlgisiz Anne Baba Tutumları
? Bu ebeveyn tipinde çocuğu kabullenmeyen tutum ve davranışlar karakteristiktir. "Bu çocuk kime çekti bilmem." cümlesi bu ailelerde çok duyulur. En kötüsü de çocuğun ev içindeki varlığı dahi kabul edilmez gibidir.
? Aile içinde standart kurallar yoktur ya da duruma göre değişkenlik gösterdiğinden "kural" olarak adlandırılamaz.
? Genellikle ya çocuğa karşı çok ilgisizdirler ya da ilgi saldırganca ifade bulur.
? Zaman zaman çocuğun temel ihtiyaçlarının dahi ihmal edildiği görülebilir.
? Bu ailelerin çocukları içe kapanık, inmatüre bir kişilik geliştirirler.
Aşırı Koruyucu Anne Babalar
? Bu aileler kural koyar ve çocuk için koyduklara kurala kendileri de duygusal olarak katılırlar.
? Genellikle kaygılıdırlar. Dışarıdaki kişiler ve yerlerle ilgili sürekli kaygılandırıcı hikâyeler anlatırlar.
? Bu korkutucu atmosfer çocuğun sınırlarının da çok daralmasına sebep olur.
? Çocuğu kendi alanlarında tutmak için abartılmış bir duygusal destek her alanda hissedilir.
? Bu ailelerin çocukları bağımlı bir kişilik geliştirirler. Kendi dar sınırlarına mahkûm edildiklerinden fazla sıkıştırılan her şey gibi patlama zamanları olur.
Aşırı Hoşgörülü Anne Babalar
? Bu anne babalar genelde çocuğa sınır koymak yerine hemen hemen her şeye izin verir, hoşgörü gösterirler. Dolayısıyla çocuk üzerinde fazla kontrolleri yoktur.
? Çocuğu içten desteklerler ama bu destek her çocukta olabilecek dayanak ihtiyacını karşılamayacak kadar güçlüdür.
? Kaygı düzeyleri yüksektir, bu nedenle korktukları başına gelmesin diye aşırı müsamahakâr davranabilirler.
? Çocuk hep ve sürekli ailenin merkezindedir. Ne diyorsa yapılır, alınır, o istemeden hazır edilir, sunulur.
? Bu anne babaların çocukları kısaca şımarık olur.


          Otoriter ve Reddedici Anne Baba Tutumları
? Bu ailelerde katı, geçilmez, sorgulanmaz kurallar vardır. Daha da önemlisi bu katı kurallara uyulması adına fiziksel ve sözel saldırıların da eşlik ettiği sert bir kontrol uygulanır.
? Ailedeki yüksek kaygı düzeyi sınırların da daralmasına yol açmaktadır.
? Bu ailelerin çocukları mağdur ve saldırgan çocuklar olurlar.
 Kaygılı Nörotik Anne Babalar
? Bu anne babalar da kaygılıdır. İzin vericidirler ama gölge gibi çocuğu takip ederler.
? Aşırı duygusal ve saldırgan tepkiler oluşturabilirler.
? Söylediklerinin takibini yapmazlar, duruma göre kurallar değişebilir.
? Az destek verirler ama duygusal manipülasyonlarla sonuca gitmeye çalışırlar.
? Bu tür çocuklar ileride duygusal açıdan bağımlı çocuklar olurlar.
  https://www.cocukludunya.com/uzman-yazilari/anne-baba-tutumlari-nelerdir.html