Avrupa Birliği 11 Aralık 2019 tarihinde iklim değişikliği yükümlülüğü açısından çok önemli ve radikal bir adım attı.

Avrupa Komisyonu İklim değişikliği konusunda küresel anlamda her zaman liderliğini göstermiştir. “Avrupa Yeşil Düzeni” planı ile üye ülkeler sınırlarında 2050 yılına kadar Karbon salımını dengelemek için (karbon nötr) yol haritasını kamuoyu ile paylaştı. Komisyon’un yeni başkanı Leyen, “Avrupa Yeşil Düzeni” planının çok radikal bir karar olduğunu söylüyor, yeşil düzenin ekonomik büyümede yöntemi değiştireceğini; kirli, karbon-temelli ekonomik büyüme yerine; karbonsuz ve yenilenebilir enerjiye dayalı bir ekonomik büyüme modeli geliştirdiklerini vurguluyor. Dahası, “Yeşil Düzen uygulamasını başarılı bir şekilde uygulayacak Avrupa’nın, diğer ülkelere rol model olacağını ve bu ülkelerinde yeşil bir dünya dönüşümü için çaba göstereceğini umduğunu” belirtiyor.

Paris Anlaşması 2015

Bilindiği gibi, 2015 yılında sağlanan Paris Anlaşması, dünyanın sıcaklık artışını 2 derecenin altında, mümkünse 1.5 derecede tutmak için ülkelerin bu yüzyılın ortasına kadar karbon-nötr (sıfır-emisyon) olması gerektiğini belirtiyor. Son yıllarda yapılan birçok bilimsel çalışma, ülkelerin mevcut politikalarla hedeflenen 1.5 C0 yi tutturmalarının mümkün olmadığını, mevcut politikaların yerkürenin ısısını 3 dereceye çıkartacağını ortaya koyuyor. Bu anlamda, son yıllarda akademik çevreler ve yeşil toplum örgütleri bu hedefe ulaşmak için ülkelerin radikal bir dönüşüme gitmesini ve ancak yeni bir yeşil düzen ile yerkürenin 1.5 derecenin altında kalacağını savunuyor.

AB “Yeşil Düzeni” planı iddialı

Avrupa Birliği gibi 28 üye ülkeden oluşan büyük bir pazarı temsil eden ve geçmiş başarılı performansı ile küresel iklim müzakerelerinin lideri olan bir birliğin “Avrupa Yeşil Düzeni” adı altında 2050 yol haritasını sunması her açıdan olağanüstü bir gelişmedir. Paris iklim anlaşması uyarınca, Avrupa Birliği, emisyonlarını 2030 yılına kadar 1990’lar seviyesinin yüzde 40 altına düşürmeyi taahhüt etmişken 2050 yılı için kesin bir hedef belirlememişti. Avrupa Yeşil Düzeni ise, 2030 hedefini yükselterek 1990 yılına göre % 50-55 azaltma ve 2050 hedefini % 100 azaltma taahhüdünde bulunuyor. Ekonomik büyümeyi doğal kaynak kullanımından ayrıştırmayı ve AB'yi yeni bir sürdürülebilir büyüme yoluna sokmayı hedefleyen “Avrupa Yeşil Düzeni” planı, AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak lanse edilmekte ve 2050 yılına kadar üye ülkelerin karbon nötr olması için yol haritasını genel bir çerçeve içinde çizerken, bu hedefe ulaşmak için planın içeriği konusunu 2020 yılı içinde tamamlamayı öngörmektedir. Mevcut mekanizmasının oluşturulması ve 100 milyar Avroluk Adil Geçiş Fonunun bu amaç için hazırlanması gibi somut kararlar yer alıyor. Hedeflenen dönüşümün nasıl sağlanacağı konusu ise başlı başına büyük bir meydan okuma ve Avrupa Komisyonu’nun, diğer kurum ve üye ülkelerle yoğun çalışmasını gerektirmektedir.

Ülkemiz 22.Nisan.2016 Tarihinde Paris Anlaşması’nı imzalamış, 07.10.2021 tarihinde TBMM de onaylamıştır. Ülkemizin karbonsuzlaşma programı 06-18 Kasım.2022 de Mısır’ın Şarm-El Şeyh kentindeki 27. COP toplantısında: Önceki taahhütlerinin gerisine çekildi. Tam bir şok.. Bu yolda çok çalışmamız gerek.

Hoşça kalın.