5 Haziran Dünya Çevre Günü 51 Yaşında:

Dünya Çevre Günü Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 Yılında İsveç’in Başkenti Stockholm’de 133 ülkenin katılımı ile “BM Çevre ve Kalkınma Konferansı” düzenlediği zirvede 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oy birliğiyle kabul etti. O tarihten bu yana çevre sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekmek, halkın katılımını geliştirmek ve politik ilgiyi artırmak üzere Dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu konferans sonrasında “Büyümenin Sınırları Raporu” yayımlanmıştır.
Konferansa damgasını vuran tartışma ise; Gelişmiş ülkelerin “Dünya Kirleniyor bunu hep birlikte temizlemeliyiz” görüşüne karşılık Hindistan Başbakanı İndira Gandhi’nin önderliğinde “Üçüncü Dünya Ülkelerinin “ Bizde sizin kadar sanayileşelim ve gelişelim” o zaman Dünya’yı beraber temizleriz. Şu ana kadar Dünya’yı siz kirlettiniz.Siz temizlemelisiniz. Karşı görüşüdür.
Konferans sonrasında sanayileşmiş ülkeler hala çevre sorunlarını ellerinin ucuyla tutmaya devam etmişler,büyümenin önünde hiçbir engel tanımadan faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.
1985 te “Ozon Tabakası” nın seyreldiği bilim insanlarınca belirlendi.
1986 da “Çernobil Nükleer Santrali “patladı.
Bu iki olayın önemi; Çevre sorunlarının bölgesel değil küresel olduğunu göstermesidir.Bu iki olay adeta BM tarafından kurulan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’na adeta elini çabuk tut der gibiydi.
“Ortak Geleceğimiz Raporu “ Norveç Başbakanı Brundtland başkanlığında kurulan “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu” tarafından 4 yılda hazırlanarak 1987 yılında BM Genel Kurulu’na sunulmuş ve kabul edilmiştir. Raporun en önemli vurgusu “Sürdürülebilir Kalkınma” dir.
Raporda ; Sürdürülebilir Kalkınma: “Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin de kendi ihtiyaçlarını karşılamalarında ödün vermeden karşılamak” olarak tanımlanmıştır.
Ortak Geleceğimiz Raporu’nda “Sürdürülebilir Kalkınma” nın hedefleri şöyle sıralanmıştır.
1-Büyümeyi canlandırmak,
2-Büyümenin kalitesini değiştirmek,
3-İş bulma,yiyecek,enerji,su ve sağlık konularındaki temel ihtiyaçları karşılamak,
4-Sürdürülebilir bir nüfus düzeyini garanti altına almak,
5-Kaynak tabanını korumak ve zenginleştirmek,
6-Teknolojiyi yeniden yönlendirmek ve riski yönetmek,
7-Karar verme sürecinde çevre ve ekonomiyi birleştirmek.
Dünya genelinde Çevre Günü 5 Haziran’da kutlanmakta olup; Ülkemizde Çevre Haftası olarak 1-7 Haziran tarihlerinde kutlanmaktadır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bu yılki teması “Sadece Tek Bir Dünya” olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ise bu yıl sıfır atık teması ön plandadır.
Ülkemizde Çevre Bakanlığı 1991 yılında kuruldu. İlk yıllarda sivil toplum örgütleriyle toplantılar yapan, işbirliği içinde olan bakanlık son yıllarda çevresel değerlerin tahrip edilmesine adeta göz yuman, verdiği ÇED kararlarıyla,çevre değerlerini korumak yerine adeta yıkımı ve bozulmayı meşrulaştıran bir tutum içine girmiştir. ÇED kararlarının büyük bölümü mahkeme kararlarıyla bozulmaktadır. Çevre Bakanlığı kendine gelmelidir artık.
Hoşça kalın.