Biz de sorumluyuz.İklim krizinin sebebi olarak adını anmaya başladığımız karbon doğanın yapı taşı elementleri arasındadır. Salınımını azaltmak ise devletlere kurumlara ve de bize düşüyor.Karbon, gözlemlenebilir evrende hidrojen, helyum ve oksijenden sonra kütle itibariyle en bol bulunan dördüncü kimyasal elementtir. Karbon, bilinen tüm canlılar için gereklidir. Karbonun gıda ve odun dışındaki başlıca ekonomik kullanımı hidrokarbonlar biçimindedir, en önemlisi ise fosil yakıt metan gazı ve ham petrol şeklindedirKarbon doğal dengenin ve yaşamın sürmesi için önemli bir yapıtaşıdır. Peki nelerde var bu karbon derseniz: fosil yakıtlardan çay şekerine, benzinden patatese, hücresel yapılarımızdan evrene kadar birçok yerde karşımıza çıkan kendi ritminde bir element. Kaynakların bilinçsizce hızlı tüketimi ile, bedenimizde bulunan elementler içindedir.Karbon ayak izi, insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının karbondioksit cinsinden ölçülmesidir. Isınma, ulaşım, yiyecekler, aydınlanma, sanayi derken insanlık biyo kapasitesinin üstüne çıkan bir karbon salınıma neden olmaktadır. Atmosferde miktarı artan karbon ise yeryüzünün ısınmasına neden olarak Dünya üzerindeki yaşamı tehdit etmektedir. Doğrudan ve dolaylı salınımlar olmak üzere ikiye ayrılan karbon ayak izi ekolojik ayak izinin alt başlıklarından sadece biridir ancak tüm alt başlıkların yüzde 60 kapasitesini kendinde barındırır. Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF’ye göre diğer alt başlıklar; tarım arazisi ayak izi, orman ayak izi, yapılandırılmış alan ayak izi, balıkçılık sahası ayak izi ve otlak ayak izidir.Bireysel olarak neler yapabiliriz ?Kendimize, ülkemize ve dünyaya katkı için, küresel iklim değişikliğine dur demek ve karbon ayak izimizi azaltmak için aşağıdaki önerilere uymamız yeterlidir. * Yürümek sağlığımız için yararlı olduğu kadar, karbon ayak izimizi de azaltır.* Bisiklet kullanımı hem hava kirliliğini azaltır, hem de karbon ayak izimizi azaltır. * Toplu taşımayı tercih etmek hava kirliliğini ve karbon ayak izini azaltır.* Bireysel Araçlarda Birden Fazla Kişiyle Seyahat Etmek* Uçak Yolculuklarını Azaltmak* Mümkünse hibrit araç kullanmak hava kirliliğini ve karbon ayak izimizi azaltır.* Ev İçerisinde Enerji Verimliliğine Dikkat Etmek.* Yeterli Sayıda Elektronik Ürün Kullanmak* Mümkün olduğunca Yeşil Enerji Kullanmak,* Enerji tasarrufuna dikkat etmek,* Daha Az Et Tüketmek* Yerli Gıdaları Tercih Etmek* Organik Gıda Tercih Etmek* İhtiyacımız Kadar Gıda Tüketmek* Geri Dönüşüme Dikkat Etmek* Organik Atıklarınızı Toprakla buluşturmak* Eşyalarımızı Yeniden Kullanmak* Yeşil Alanları Korumak  ve Yeşil alanları artırmak* Çevre Temizliğine Dikkat Etmek Hoşça kalın