KONYA KARAPINAR İLÇESİ KIRMIZI ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

İLAN

       Konya Karapınar İlçesi Kırmızı Et Üreticileri Birliği’nin 2022-2023 yılı Olağan  Genel Kurul toplantısının Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 26 NİSAN 2024 Cuma günü Saat 10.00’da Karapınar  Ticaret ve Sanayi  Odası Meclis Salonunda yapılacaktır, Çoğunluk sağlanamadığı taktirde  08MAYIS 2024Çarşamba   günü yine aynı yer ve saatte çoğunluk aranılmadan genel kurul toplantısı yapılacaktır.  

     Üyelerimizin belirtilen gün ve saat’de toplantıda hazır bulunmalarını rica ederiz.  

                                                                                                                               Atıf ÖZDER      

                                                                                                                               Yön.Krl.Bşk.

  GENEL KURULU GÜNDEMİ

-------------------------------:

1.- Açılış ve Yoklama

 2.- Divan Heyeti Teşekkülü ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

 3.- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4- Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının Okunması, görüşmeye açılması ve ibrası

5- 2022-2023 yılı kesin hesaplarının görüşülmesi; Birliğin 2022-2023 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, Bağımsız denetçi   Raporunun okunması, görüşmeye açılması ve ibrası

 6- 2024-2025 yılı Tahmini bütçesinin ve çalışma programlarının görüşülüp kabul edilmesi, Fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi.

7.- Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik giriş aidatı ve  Yıllık aidatın 5200 sayılı kanuna göre belirlenmesi

8.- Birlik üyelerine sahip oldukları hayvanların pazarlanması ve pazarlanan ürünlerin kaydını tutulmasına, birlik tarafından pazarlanacak olan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payının belirlenmesine, üyelerimizin kestirdiği danadan alacak olan destekleme icmalinin hazırlanması ve tutacak desteklemeden  %0,2 (Binde İki)  Danışmanlık ve Hizmet Bedeli kesilmesi, desteklemeler için üyeler adına başvuruların yapılması için üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden üyelik aidatının ve üyelerin birliği olan borçlarını mahsup edilmesi, Örgütsüz üreticilerden danışmanlık ve hizmet bedeli  alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9.-     Tarım  Orman Bakanlığı tarafından, üyelere verilecek olan Desteklemeler ve sözleşmeli üretici desteklemeleri için, üyelerle ve firmalarla sözleşmeler yapılması,  üyeler adına başvuruların yapılması, üyelerden yetki alınması ve gelecek desteklemelerden  , Üyelik aidatının   ve üyelerin birliğe olan borçlarının  mahsup edilmesi ve muvafakat name için yönetim kuruluna yetki verilmesi 

Bir borçtan dolayı 42.500 m2 Taşınmaz İcradan Satılıktır Bir borçtan dolayı 42.500 m2 Taşınmaz İcradan Satılıktır

10- Yurt İçi ve Yurt Dışından besi sığırı teminine ilişkin kapasite raporlarının çıkarılması, üyelerden taahhüt alınması, hazırlanan evraklarıyla ithalat izin ve işlemlerinin yürütülmesi, resmi ve özel kurum kuruluşlara başvuruların yapılması, birlik adına ithalat izin belgesi talebinde bulunulması, tüm bu süreç  ve sonrasında yetki verilmesi, hizmet alınması, fiyat araştırması yaptırılması, yapılması, çerçeve sözleşme, tip sözleşme yapılması, yaptırılması taahhütte bulunulması, talepte bulunulması yetki verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11.-Birlik Yönetim kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin Huzur hakkı ücretlerinin tespiti, Şehir içi Şehir dışı ve yurt dışı yolluklarının tespiti

12.-  Birlikte çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması ile ücretlerinin belirlenmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi.

13.- Birliğimiz adına Türkiye cumhuriyeti dahilinde ve yurt dışındaki Bankalardan veya  Finans kurumlarından  ipotek vermeye,Akredifler, Krediler açtırmaya ve çek almaya çek keşide etme , verme Konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi

14.- Birliğimizin , Hesaplarının Denetimi için bakanlıktan yetki almış Merkez Birliğimizin planlamasını yapacağı ve  öngöreceği  Yeminli Mali Müşavirlere ve bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılması için yönetim kurulu üyelerine yetki verilmesi.

15.- 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanuna istinaden danışmanlık şirketi ile protokol yapılması konusunda Yönetime yetki verilmesi.

16.- Dilek ve Temenniler Kapanış