Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Emirgazi İlçe, KARAÖREN Mahalle/Köy, 0 Ada, 776 Parsel, Satışa konu taşınmaz kerpiç ev ve arsası vasıflıdır. Parsel topoğrafik olarak düz, düze yakın bir yapıdadır. Taşınmaz tapu kaydında '?kerpiç ev ve arsası'? niteliğinde olsa da üzerinde halihazırda 1 adet kapalı ahır ile ağıl duvarı ,1 adet enkaz halinde olup ekonomik değerini kaybetmiş taş ahır, 3 adet tek katlı ev, 3 adet depo ve 1 adet sundurma yapısı bulunmaktadır. Taşınmaza ulaşım asfalt ve stablize yoldan sağlanmaktadır.-1.Tek katlı ev yapısı : Arsa üzerinde brüt 146,00 m² alan kaplamaktadır. Yapı taş temel üzerine yığma olarak yapılmış çatısı kiremit kaplıdır.Evin giriş kapısı demir doğrama imalatlı , pencereleri plastik doğrama imalatlıdır. Dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Binada ısınma ihtiyacı soba ile karşılanmaktadır. -Sundurma yapısı: Yapı arsa üzerinde yaklaşık 25,00 m² alan kaplamaktadır. Evin giriş cephesinde yer alan sundurma zemini beton kaplı , tek cephesi duvarla çevrilidir. Sundurma demir doğrama ve trapez saç ile imal edilmiştir. - 3 adet birbirine bitişik depo yapısı: Arsa üzerinde 12,60 m², 12,00 m²ve25,00 m² oturum alanlarına sahip 3 adet giriş bölümleri birbirinden bağımsız olan depo bulunmaktadır. Depolar taş ve betonarme temel üzerine kerpiç ve briket ile yığma olarak yapılmış ,çatı örtüleri ağaç ve galvaniz saç imalatlıdır.2 adet deponun giriş kapısı ve pencereleri ahşap doğrama imalatlı , diğerinin giriş kapısı ise demir doğrama imalatlıdır. - 1. Kapalı ahır yapısı : Arsa üzerinde 100,00 m² alan kaplayan yapı betonarme temel üzerine briket ileyığma olarak yapılmış ve çatısı kiremit kaplı beşik çatı şeklinde yapılmıştır. Ahırın duvarları sıvalı ve boyasız ,giriş kapısı ve pencereleri demir doğrama imalatlıdır. - 2. Kapalı ahır yapısı : Arsa üzerinde ~79,00 m² alan kaplayan yapı taşile yığma olarak yapılmış olu bakımsızlıktan ve yaşı itibariyle yıkılmaya yön tutmuştur. Ekonomik değeri olmadığı kanaatine varılmıştır2.Tek katlı ev:Arsa üzerinde 86,50 m² oturum alanına sahiptir. Taş ile yığma yapı tarzında tek kat halinde yapılmıştır. Çatısı kiremit kaplı , dış duvarları sıvasız, 2 adet giriş kapısı demir doğrama imalatlı , pencereleri ahşap doğrama imalatlıdır. Binada ısınma ihtiyacı soba ile karşılanmaktadır.3.Tek katlı ev:Arsa üzerinde 77,75 m² oturum alanına sahiptir. Taş ile yığma yapı tarzında tek kat halinde yapılmıştır. Çatısı kiremit kaplı , dış duvarları kısmen sıvasız, giriş kapısı demir doğrama imalatlı , pencereleri ahşap doğrama imalatlıdır. Meskene banyo ve wc bölümü sonradan ilave edilmiş olup , ilave bölümün çatısı galvaniz saç kaplı , duvarları sıvalıdır. Gezinti alanı duvarları: Ahır çevresinde bulunan , hayvanların gezinti alanını sınırlayan duvar taş temel üzerine briket ile yığma olarak 62,00 m uzunlukta ve 1,60 m yüksekliğindeyapılmıştır.4- Arsa ve yapıların değeri:
Değerleme konusu taşınmazın konumu, çevresel özellikleri, yasal ve güncel durumu, günün geçerli piyasa rayiç fiyatlarına göre oluşturulan emsal fiyatları göz önüne alınarak arsaya ait birim fiyatın 40,00TL/m² olduğu kanaatine varılmıştır.
Adresi                 : Karaören Mahallesi 776 Parsel Emirgazi / KONYA
Yüzölçümü             : 2.080 m2
Arsa Payı             : 1/1
İmar Durumu             :Yok , İnşaat tarzı Taşınmazın konumlu olduğu parsel Emirgazi                 Belediyesi mücavir sınırları içerisinde ,imar planı onama                     sınırları dışındadır.
Kıymeti             : 1.074.465,90 TL
KDV Oranı             : %18
Kaydındaki Şerhler        : TAPU KAYDI GİBİDİR
Artırma Bilgileri
1.Artırma             Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 10:25
                              Bitiş Tarih ve Saati        : 30/05/2023 - 10:25

2.Artırma            Başlangıç Tarih ve Saati  : 15/06/2023 - 10:25
                               Bitiş Tarih ve Saati          : 22/06/2023 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.