Toplantıda, 2023 yılının genel değerlendirmesi yapılarak, 2024 yılı içerisinde hayata kazandırılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, toplantıyla ilgili şunları söyledi: "Bu toplantıda, geçmiş dönemin değerlendirmesi yapılarak, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler ve çalışmalar hakkında önemli kararlar alındı. Karapınar Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak adına kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz."dedi.

Meclis Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

1.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,

2. Aralık 2023 Ayı gelir ve gider hesaplarının tetkiki ile aylık mizanın onayı hakkında karar ittihazı,

3. 2023 Yılı Bilançosu ve Kesin Hesabın tetkik ve tasdiki,

Buğday Ekili Tarlada Çıkan  Yangında 15 Dekar Alan Zarar Gördü Buğday Ekili Tarlada Çıkan  Yangında 15 Dekar Alan Zarar Gördü

4. Yönetim Kurulunun ibrası hakkında karar ittihazı,

5. Üye kayıtlarının güncellenmesi hakkında karar ittihazı,

6. Son iki yıldır kaydı askıda olan üyeler hakkında karar ittihazı,

7.BorsaKonya Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş.’ne ortaklık hakkında karar ittihazı,

8. Dilek ve Temenniler,

9. Kapanış.

Editör: Himmet Türkmen