Bu kapsamda, temel eğitim ve ortaöğretimde görev yapan öğretmenlere eğitici eğitimleri düzenlenecektir.

KİGAL’den Sosyal Sorumluluk Örneği KİGAL’den Sosyal Sorumluluk Örneği

İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet İÇALAN önderliğinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında geliştirilen eğitim/öğretim programının tanıtılması ve formatör yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu önemli adımla öğretmenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlanacak ve eğitim kalitesi artırılacaktır.

Ahmet İÇALAN, toplantıda yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim sistemimizin geleceğini şekillendirecek önemli bir adımdır. Öğretmenlerimizin bu modeli etkin bir şekilde uygulayabilmeleri için gerekli eğitimleri almaları büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimler sayesinde öğrencilerimize daha nitelikli bir eğitim sunabileceğiz."dedi