Mahkememize açılan Nüfus (Adın İptali İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜ İLE; Konya İli Karapınar İlçesi Apak Mahallesi Cilt No:3 Hane No:17 BSN:168'de nüfusa kayıtlı 23/10/1993 doğumlu 51751355710 T.C. Kimlik Numaralı Saniye TOY'un nüfusa kayıtlı olan "SANİYE" olan isminin Türk Medeni Kanunu'nun 27. maddesi uyarınca "ZEYNEP" olarak değiştirilmesine ve nüfus siciline bu şekilde kayıt ve tescil edilmesine karar verilmiştir.