Geçtiğimiz günlerde açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları sonrası Toprak Mahsulleri Ofis’nin uygulamasının çiftçileri zor duruma düşürdüğünü, Çiftçilerin enflasyon karşısında mağdur duruma düşürüldüğünü dile getiren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Ahmet Arslan, "Son günlerde hububat şehri Konya’mızda, çiftçilerimizin TMO’lardan randevu alamamasından dolayı mahsuller açıklanan taban fiyatının da altında kaldı. Bu durum üreticilerin beklentisini karşılamadı." dedi.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday ve arpa alım fiyatlarını açıklamıştı. Açıklanan hububat alım fiyatları üreticinin beklentisinin altında kaldı. Açıklanan rakamlarda çiftçinin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 350 lira, arpada ise 7 bin 725 lira geçecekti. Geldiğimiz noktada üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi’nden randevu alamaz hale gelmiştir. Bu sebeple mahsullerini dışarıda buğdayda 7 bin arpada ise 5 bin lira seviyelerinde satmaya zorlanmaktadır. Çiftçilerimizin maliyetleri; Tohum, mazot, gübre, ilaç, hasat, harman, amortisman gideri, finansman gideri, TARSİM kuraklık ve dolu sigortası maliyetlerini de hesapladığımızda açıklanan ama üreticinin eline dahi geçmeyen rakam 9 bin 350 TL’den çiftçiye kalan sıfır TL oluyor. Yetkili merciler açıkladıkları hububat alım fiyatlarını gözden geçirmesini ifade etmek için bu açıklamayı yapacağım sırada son günlerde ki alım fiyatları bizleri ciddi anlamda üzmüştür. Bu alım fiyatları acilen yukarı yönlü revize edilmeli, çiftçi enflasyona ve tüccarlara ezdirilmemelidir. Son yıllarda tarım arazileri daralıyor, çiftçi sayısı düşüyor. Bu yüzden iktidarın tarım politikalarında ithalatçı bir yaklaşım yerine çiftçiyi destekleyen düzenlemelere yönelmesi gerekiyor."