Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, KÜLLÜ Mahalle/Köy, 470 Ada, 6 Parsel, Konya ili Karapınar ilçesi Küllü Mah ...
Adresi : Küllü Mahalesi 470 Ada 6 Parsel Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 450,00 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Karapınar Belediyesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 kat konut alanı Taks/Kaks 0,30/1,20 yapılaşma koşuluna sahiptir.
Kıymeti : 646.875,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2023 - 13:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/11/2023 - 13:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/12/2023 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No 1906762