Konya ve çevresinin tarım gündemine bakıldığında, çiftçilerin en büyük beklentisinin tarım arazilerinin yeterince sulanabilmesini sağlayacak sulama projelerinin hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Koçak konuşmasında şu ifadelere yer verdi. 
    Merkezi Konya olan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'la birlikte toplam yüz ölçümü yaklaşık 96 bin kilometrekare olan 8 ilimizi kapsamaktadır. KOP Başkanlığının temel amacı söz konusu bu illerde yapılacak yatırımların gerektirdiği araştırma, projelendirme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirmek suretiyle bölgenin kalkınmasını hızlandırmaktır. Türkiye'deki bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla uygulanan KOP ve diğer projelerin DAP, GAP ve DOKAP'ın tamamlanması, bu bölgelerde üretim ve istihdam artışının temin edilmesi ile refah seviyelerinin yükseltilmesi, daha dengeli ve topyekûn kalkınmanın sağlanması partimizin büyük önem ve öncelik atfettiği konulardan biridir. 
KOP bölgesindeki nüfusun büyük bölümü için geçmişten bugüne temel ekonomik faaliyet tarım olagelmiştir. Memleketim olan Konya Türkiye'nin en büyük tarım sahalarından biridir. Covid-19 salgını ve Ukrayna savaşının ardından baş gösteren gıda güvenliği riskleri, tarımın stratejik bir sektör olduğunu bizlere sarsıcı bir şekilde hatırlatmıştır. Tarım sektöründeki sorunların giderilmesi, tarım üretiminde kendine yeterlilik ve arz talep dengesinin sağlanması gibi hususların gıda güvenliği açısından büyük önem arz ettiği bu krizler neticesinde daha iyi idrak edilmiştir. 
    Konya ve çevresinin tarım gündemine bakıldığında, çiftçilerimizin en büyük beklentisinin tarım arazilerinin yeterince sulanabilmesini sağlayacak sulama projelerinin hayata geçirilmesi olduğu derhâl görülecektir. Zira, bölgenin tarım alanları Türkiye'deki toplam tarım alanlarının yüzde 19'una tekabül ederken bölgedeki kullanılabilir su kaynağının Türkiye'nin toplam su kaynağına oranı sadece yüzde 8'dir. Konya'nın aldığı yağış miktarının Türkiye ortalamasının altında kaldığı ve iklim değişikliğinin kuraklık ve çölleşme tehditlerini artırdığı da dikkate alındığında sulama yatırımlarının önümüzdeki yıllarda daha ciddi ve acil bir ihtiyaç hâline geleceği endişe verici bir gerçektir. Su havzalarının korunması, su kaynaklarının kontrol altında tutulması, sulama kanallarındaki su kayıplarının önlenmesi hem tarımsal üretim hem de çevre sorunlarının giderilmesi açısından önemli bir mesele hâlini almıştır. 
    KOP bölgesinde tarımın su ihtiyacının giderilmesi amacıyla Devlet Su İşleri tarafından büyük yatırımlar yapılmış, birçok kanal, baraj ve gölet inşa edilmiş, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması için ciddi çalışmalar yürütülmüştür ancak kapalı bir havza olan Konya Ovası'nın sulamaya ilişkin sorunlarının bütünüyle çözüldüğünü söylemek maalesef şu an için mümkün değildir. Nitekim, KOP Başkanlığının verilerine göre bölgede sulanması planlanan arazinin hâlihazırda yüzde 75'i sulanabilir hâle getirilmiş durumdadır. Konya Ovası'na Yukarı Göksu havzasından su getirilmesi amacıyla hazırlanan Mavi Tünel Projesi'nin tam kapasiteyle faal hâle getirilememiş olması sebebiyle bölgedeki sulama ihtiyacı hâlen devam etmektedir. Mavi Tünel'in ve Apa-Hotamış İletim Kanalı'nın tamamlanmasıyla birlikte KOP'tan istifade edecek vatandaşların beklentileri gerçeğe dönüşecek, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanacak ve bölgesel kalkınma hedeflerine biraz daha yaklaşılmış olacaktır. 
    Diğer yandan, Mavi Tünel'in ve AHİ Kanalı'nın ulaşmadığı ve yer altı sularında çekilmenin yaşandığı Cihanbeyli, Kulu, Altınekin ve Sarayönü ilçelerimizin tarımsal sulama ihtiyacının giderilmesi için Kızılırmak'tan ve Karasu Çayı'ndan su getirilmesine ilişkin yürütülen çalışmaların bir an önce tamamlanması gerekmektedir.”