Dünya Mevlâna Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı’nın 2023 yılının Cumhurbaşkanlığı  tarafından Hz. Mevlâna Yılı ilan edilmesi ve Hz. Mevlâna’nın Vuslatının 750. Yıldönümü olması münasebetiyle 10 Temmuz 2023 tarihinde ilan ettiği Hz. Mevlâna konulu şiir yarışması neticelenmiş olup 9 Aralık 2023 tarihinde ödüller sahiplerini buldu.

Dünya Mevlâna Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı’nın kültürel alanda hem yurt içinde, hem yurt dışında Hz. Mevlâna’yı, eserlerini, semayı, tasavvufu ve tasavvuf musikisini tanıtma misyonu gereğince Hz. Mevlana’nın 750. yıldönümünde büyük bir katılım sağlanarak düzenlediği şiir yarışmasının ödül töreni 9 Aralık 2023 Cumartesi saat 16.00’da Konya İl Halk Kütüphanesi Konferans salonunda kıymetli katılımcılar eşliğinde gerçekleştirilmiştir.

10 Temmuz 2023 ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında 4 ay boyunca katılımın sağlandığı şiir yarışmasına 410 şiir ile katılım olmuştur. Bunların içerisinden Hz. Peygamber efendimizin bendesi olan Hz. Mevlâna’ya övgü niteliğindeki şiirler alanında uzman kişilerden oluşan seçkin jüri tarafından değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme neticesinde jüri tarafından birinciliğe layık şiir bulunamamıştır. Bunun üzerine yine jüri tarafından ikincilik, üçüncülük ve 3 adet de mansiyon ödülü almaya toplam 5 adet şiir layık görülmüştür.

Ödül Töreninde Hz. Mevlana’nın Manevi Kimliği İle İlgili Önemli Mesajlar Verildi

Ödül töreni programında, Dünya Mevlâna Vakfı Kurucusu ve Başkanı Hakkı ÖZSOY konuşmasında, günümüzdeki kültür emperyalizmi ile erozyona uğramış Hz. Mevlâna ile Allah Dostu olan ve Miraç’ta Hz. Peygamberin işaret ettiği o kadri yüce veli olan Hz. Mevlâna’nın yakından bir ilgisinin olmadığını vurgulamış ve Vakıf olarak Hz. Mevlâna’nın bu Rabbani ve Rahmani boyutunu orijinal haliyle ileriki yıllara taşımaya çalıştıklarını dile getirmiştir. 2023 yılının Cumhurbaşkanlığımız tarafından Hz. Mevlâna yılı ilan edilmesi ve Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat yılı olması hasebiyle mütevelli heyeti kararı ile bu yarışmayı tertip ettiklerini belirtmiştir.

Dünya Mevlâna Vakfı Kurucu Başkanı Hakkı Özsoy dede, konuşmasının ardından sırasıyla kıymetli jüri başkanı Dr. Mustafa Çıpan’a, Dr. Aziz Ayva’ya, Dr. İbrahim Demirci’ye, Ali Bektaş’a ve Vural Kaya beyefendiye paketlerini taktim etmiştir.

İhtiyaç ve Yetim Ailelere Nakdi Yardım Yapıldı İhtiyaç ve Yetim Ailelere Nakdi Yardım Yapıldı

Jüri Heyeti Başkanı Dr. Mustafa ÇIPAN yaptığı konuşmasında, böyle anlamlı bir şiir yarışmasının düzenlenmesine vesile oldukları için başta Dünya Mevlâna Vakfı’na ve sonrasında şiir gönderen, ödül alan, almayan hiç fark etmeden bütün katılanlara teşekkürlerini sunmuştur. Konuşmasının devamında “Bu işin aslı bu yola bir şekilde hizmet etmek. Bu damarı açık tutmaktır. Yani şiir zevkini ve şiir zevki üzerinden Hazreti Mevlâna ve tabii ki Resulullah Efendimize yönelik bir takım değerlendirmelerin damarı ve yolunu açık tutmak istiyoruz.” diyerek Dünya Mevlâna Vakfının bu yarışmayı ileriki yıllara ve uluslararası boyuta taşıması gerektiğini vurgulamıştır.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Dünya Mevlâna Vakfı’nın tertip ettiği Hz. Mevlâna konulu şiir yarışması ödül töreninde 2. ye 25.000 TL, üçüncüye 10.000 TL ve mansiyon ödülü olarak 5.000’er TL olmak üzere 3 adet mansiyon ödülü sahiplerine verilmiştir.

Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden 410 şiir ile katılım sağlayan yarışmacılar arasından jüri heyetinin birinciliğe layık şiir bulamaması nedeniyle 50.000 TL olan birincilik ödülü vakıf mütevelli heyeti kararıyla Filistinli çocuklara bağışlanmıştır.

Birinci mansiyon ödülü sahibi Talat Ülker beyefendi yarışmaya “Cezbe” şiiriyle Gümüşhane’den katılmıştır.

İkinci mansiyon ödülü sahibi Kadir KAYA Beyefendi yarışmaya “Hz. Mevlâna” şiiriyle Eskişehir’den katılmıştır.

Üçüncü mansiyon ödülü sahibi Hüseyin UZEL Beyefendi yarışmaya “Vuslat Terennümü” şiiriyle Hatay Kırıkhan’dan katılmıştır.

Üçüncülük ödülü sahibi İbrahim Şaşma Beyefendi yarışmaya “Dem” şiiriyle Karaman’dan katılmıştır.

İkincilik ödülü sahibi Emre TEKİN Beyefendi yarışmaya “Dergah-ı Mevlâna” şiiriyle Konya’dan katılmıştır.

Editör: Himmet Türkmen