Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/70 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Karapınar İlçesi, Taşpınar Mahallesi, İldanlı yolu ile Rakka yolu arası mevkii, 167 Ada 27 Parsel, 78.703.98 m2 yüz ölçümlü, Tarla cinsli taşınmaz olarak tapuya kayıtlı taşınmazın, doğu tarafı asfalt yola, güney tarafı kadastro yoluna cepheli, diğer sınırlarının komşu taşınmazlarla çevrilmiş olduğu görülmüştür. Taşınmazın belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanmadığı görülmüştür. Keşif günü itibariyle parselin sürülü halde olduğu tespit edilmiştir. Parselin içinde kuyu bulunmakta olup, sulu tarım arazisidir.Dava konusu taşınmaz, Taşpınar mahallesi yerleşim merkezine 3.36 km, Karapınar ilçe merkezine 27.70 km mesafede konumlanmıştır.
Adresi : Karapınar Taşpınar Mahallesi Adresindedir Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 78.703,98 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım imar planında tarım öneri sahasına, 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmayan sahaya isabet etmektedir.
Kıymeti : 1.967.599,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDI GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/01/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 12:10
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2024 - 12:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2024 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No 1935366