Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından süreli yayınlara tebligatlar UETS vasıtasıyla yapılacakANKARA (İGFA) - Basın İlân Kurumu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Kurumun süreli yayınlara tebligatları, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) vasıtasıyla elektronik ortamda yapılır. Tebligatlara ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.” maddesine geçici madde eklendi.

Buna göre, süreli yayınların elektronik tebligat mevzuatına uygun olarak temin edecekleri UETS adreslerini, 114/A maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde kuruma bildirmekle yükümlü olduğu kaydedildi.