Hem, kendisine verilmiş görevleri yerine getirmede bir lider, hem de liderlerin sorumluğunda sürdürülen işlerde bir nefer gibi çalışmaktan kaçınmayan iyi bir ekip arkadaşı idi. Ekibin etkili bir parçası olduğunda bile başarılmış işlerden dolayı bir övünmenin yerine, başarılmış bir beraberliğin yani erdemin güzelliğini vurgulayan bir ekip anlayışını öne çıkartırdı, benimserdi. Birbirimizi çok severdik. Karşılaşınca tebessüm etmediğim ve muhabbetle sarılmadığım bir zaman olmamıştır. Aynı duygu ve düşünceleri Durmuş Ali Ceylan kardeşimin de hissettiği ve taşıdığına inanıyorum. Dostlarını hep tebessümle karşılar ve mutlu olmalarını sağlayacak gerekli ikramı edene kadar da yerinde durmazdı. Bir gönül insanı, iyi bir dost, bilgili ve tecrübeli bir ekip arkadaşı, tecrübeli ve arif bir bilim adamı idi.
Aydoğanlar Karapınar Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü sürecinde ortaya koyduğu özverili çalışma, bölgeye ve okula ve öğrencilere kazandırmış olduğu değerler, Doğru yönlendirme, görev tevdi etme ve uygun paylaşımların sağladığı doğru yönetişim modelinden dolayı kendisine tekrar şükranlarımızı sunarım.

Daha önceden tanışmış ve konuşmuş olsak da Üniversitemizin kalite yolculuğunda 3-4 yılı bulan bir beraberliğimiz esnasında birbirimize biraz daha yakından tanımış ve saygı duymuşuzdur. Çok mütevazi ve alçak gönüllü bir duruşun ardında, Selçuk Üniversitesi MYO Kalite Yönetim Sistemi’nin benimsenmesi, uygulanması ve sürdürülmesinde, değerli mesai arkadaşları ile büyük bir gayret ve çaba göstermiş ve sürecin ana aktörleri ve onurlu kahramanlarından biri olmuştur. TSE başkanı Sebahattin KORKMAZ ve S.Ü. Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sahin’in katılmış oldugu belge takdimi töreninde her iki kurum yöneticisinin yanında Durmuş Ali Ceylan hocamın da bulunduğu tören fotoğrafını hem süreci yürütenin emeği hem de özverili çalışmanın hediyesi olarak kalite kurul sayfamızda her zaman yer alması dilek ve temennisiyle, kendisine Üniversitemiz yöneticileri, akademik ve idari çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve Kalite Kurulu adına şükranlarımızı ve saygılarımızı sunarız.

Rahatsızlığı süresince kendisine yardım eden, destek veren ve tedavisinde büyük katkı sağlayan tıp fakültesi doktor, hemşire ve çalışanlarına, özellikle, Başhekim Prof. Dr. Hüseyin YILMAZ ve Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN’e teşekkür ederiz. Hastalık süreci içinde ortaya koyduğu sabrı, erdemli duruşu, kesinlikle hak etmediği halde maruz kaldığı bazı olumsuz tavırlara karsı gösterdiği tevazu ve alçak gönüllülük hali ve derslerine devam edebilme gayret ve çabasının sadece bütün üniversite camiası değil, bütün halkımız tarafından da büyük bir saygıyla ve takdirle karşılandığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Bir gülü düş eyleyelim

Bir yürüyüş eyleyelim

Tevekkeltüteallah

diyerek yola başladığımız, beraberce güzellikleri hayal edip ulaşmaya ve gerçekleştirmeye çalıştığımız, kimi zaman sevinci ve mutluluğu, kimi zaman da hüznü ve gözyaşını beraber paylaştığımız, Bir gül bahçesine girer gibi Rabbimizin Rahmetine tevdi eylediğimiz sevgili Kardeşim, dostum, yaranım, arkadaşım Dr.DURMUŞ ALİ CEYLAN hocamız için Rabbimizde Rahmet ve Merhametini niyaz ederiz. Yarab Onun bizlere ve seni sevenlerine karşı göstermiş olduğu merhametten dolayı, sen de Kardeşimize kendi şanına yaraşır merhamet ve rahmet vermeni niyaz ederiz.

Yarab; Kardeşimizin Makamını ali mekanını CENNET eyle, kusurlarını ve günahlarını af eyle, Kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, Bizleri de onun haliyle hallenince, bizleri de nimet verdiğin ve nimetini geriye almamak üzere daim kıldığın bahtiyar kullarından eyle,

Amin ve Selamun Alel mürseliyn vel hamdulillahi Rabbil Alemin

Prof. Dr. Hüseyin KARA

S.Ü Kalite Kurulu