T.C.
KARAPINAR İCRA DAİRESİ
2016/654 TLMT. TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/654 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, FEVZİPAŞA Mahalle/Köy, 496 Ada, 23 Parsel, Etrafı komşu taşınmaz ve yol ile çevrili olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz Karapınar İlçe merkezi Belediye Binasına 900 m. mesafede konumlanmıştır
Adresi : Fevzipaşa Mahallesi Adresindedir. Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 536 m2
Arsa Payı : 69/80
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Arsa vasıflı taşınmaz imar parselidir. 5 kat ayrık konutsahası alanındadır. Taks: 0.30, Kaks: 1.20 imar parametrelerine sahiptir.
Kıymeti : 836.625,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2024 - 11:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2024 - 11:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 11:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2024 - 11:09

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01970859