T.C.
KARAPINAR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/35 SATIŞ TAŞINMAZIN
GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/35 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, BAĞDAYLI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 0 Ada, 82 Parsel, Konya İli Karapınar ...
Adresi : Bağdaylı 0 Ada 82 Parsel Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 540 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında serbest nizam 2 kat konut alanı olarak yapılaşma koşulana sahiptir. parselin kuzey ve güney cepheden 35 metre yola terk edilecek alan bulunmaktadır.
Kıymeti : 842.726,25 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2024 - 14:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:36

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01988443