T.C.
KARAPINARİCRA DAİRESİ
2021/80 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/80 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, 441 Ada, 10 Parsel, Ana taşınmaz olan arsa 473,00 m? yüzey alanına sahiptir. Tapu kaydında taşınmaz her ne kadar arsa vasıflı olsa da ; arsa üzerinde 2 adet tek katlı ev , 1 adet aşevi ve arsa sınırlarının bir kısmını belirleyen bahçe duvarı yapıları vardır. Ayrıca arsa sınırları dışına yapılmış olup parsel sakinleri tarafından kullanılan 2 adet natamam depo bulunmaktadır
Adresi : Karapınar Cumhuriyet Mahallesi Adresindedir. Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 473 m2
Arsa Payı : 200/473
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ?Depolama alanı? Emsal:1,00
, Taks:0,60, Yençok 12,50 m yapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 904.820,30 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDI GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/04/2024 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/04/2024 - 10:53
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2024 - 10:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:53

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01993571