T.C.
KARAPINARİCRA DAİRESİ
2023/189 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/189 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karapınar İlçe, APAK Mahalle/Köy, 341 Ada, 21 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın bulunduğu parsel geometrik olarak 2 adet dörtgen birleşiminden oluşmuştur. Parsel üzerinde bodrum +zemin +3 normal kattan oluşan , 3B yapı sınıfında ,tek kütle halinde inşa edilmiş bina yapısı bulunmaktadır. Binanın zemin katında 6 adet dükkan ve 2 bina girişi, normal katlarda ise her katta 3 adet olmak üzere toplam 9 adet mesken bulunmaktadır. Kıymet taktiri yapılacak taşınmaz, binanın B girişinde 2. Katında 4 bağımsız bölüm numaralı ; kuzey , batı cepheli ve bina girişine göre sağ tarafta konumlu olan meskendir.
Adresi : Apak Mahallesi Adresindedir. Karapınar / KONYA
Yüzölçümü : 471 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı "Ticaret alanı " bitişik nizam 4 kat yapılaşma koşuluna sahiptir.
Kıymeti : 2.081.310,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDI GİBİDİR
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/06/2024 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/06/2024 - 10:06

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02010128